Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność wspomagającą wymiar sprawiedliwości, policję i prokuraturę. Wykonuje ekspertyzy oraz wydaje opinie sądowe i pozasądowe z różnych dziedzin i specjalności kryminalistycznych, między innymi: z zakresu dokumentów (badanie rękopisów i badania techniczne – pełny zakres), ekspertyzy fizykochemiczne, narkotyków i dopalaczy, biologiczne (w tym DNA), komputerowe, fonoskopijne, daktyloskopijne i traseologiczne, mechanoskopijne, broni i balistyczne, wypadków drogowych, audiowizualne, systemów monitoringu i fotograficzne, antropologiczne i antroposkopijne, wariograficzne oraz wiele innych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szkolenia kryminalistyczne, prace naukowo-badawcze, popularyzuje wiedzę kryminalistyczną, zajmuje się osobami pokrzywdzonymi i ofiarami przestępstw.
Działalność Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego przyczynia się w istotny sposób do podniesienia stanu bezpieczeństwa i wypracowania skutecznych metod zwalczania przestępczości.

Mamy nadzieję, że odnowiona strona zainteresuje Państwa. Zachęcamy do ponownych odwiedzin i skorzystania z naszej oferty.


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Centrum Badawczo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 796-911-300
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top