W dniu 3 grudnia 2016 roku odszedł od nas na zawsze
 
andrzej-bulsiewicz

PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ BULSIEWICZ


wybitny prawnik, nauczyciel akademicki na UMK i innych Uczelniach, Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
i członek władz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
odznaczony Medalem „Za Zasługi Dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego”.


Pogrążeni w żalu i smutku
składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalność wspomagającą wymiar sprawiedliwości, policję i prokuraturę. Wykonuje ekspertyzy oraz wydaje opinie sądowe i pozasądowe z różnych dziedzin i specjalności kryminalistycznych, między innymi: z zakresu dokumentów (badanie rękopisów i badania techniczne – pełny zakres), ekspertyzy fizykochemiczne, narkotyków i dopalaczy, biologiczne (w tym DNA), komputerowe, fonoskopijne, daktyloskopijne i traseologiczne, mechanoskopijne, broni i balistyczne, wypadków drogowych, audiowizualne, systemów monitoringu i fotograficzne, antropologiczne i antroposkopijne, wariograficzne oraz wiele innych.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szkolenia kryminalistyczne, prace naukowo-badawcze, popularyzuje wiedzę kryminalistyczną, zajmuje się osobami pokrzywdzonymi i ofiarami przestępstw.
Działalność Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego przyczynia się w istotny sposób do podniesienia stanu bezpieczeństwa i wypracowania skutecznych metod zwalczania przestępczości.

Mamy nadzieję, że odnowiona strona zainteresuje Państwa. Zachęcamy do ponownych odwiedzin i skorzystania z naszej oferty.Ekspertyzy kryminalistyczne:

Badania dokumentów: analiza identyfikacyjna pisma ręcznego, badania autentyczności podpisów, badania wieku pisma, analiza treściowo – językowa rękopisów, grafologia, komputerowe metody badania pisma, chronologia zapisów krzyżujących się i niekrzyżujących oraz dokumentów podpisanych in blanco, badania autentyczności dokumentów, badania autentyczności testamentów, badania autentyczności dokumentów urzędowych i prywatnych, badania techniczne dokumentów, przerobienie i podrobienie dokumentów, analiza kserokopii i wydruków komputerowych, identyfikacja maszyn do pisania, badania identyfikacyjne pieczątek i ich odcisków, badanie dokumentów zniszczonych (np. spalonych, wyblakłych, zamoczonych, zbutwiałych), ujawnianie zapisów nieczytelnych (usuniętych, zamazanych, przerobionych, wywabionych, pismo ukryte, pismo wgłębione), badania środków kryjących, opinie procesowe i prywatne – więcej w zakładce „Ekspertyzy”.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top