Ekspertyzy procesowe (sądowe) są wykonywane na podstawie POSTANOWIENIA o zasięgnięciu opinii.
Ekspertyzy pozasądowe (konsultacyjne) są wykonywane na podstawie załączonego ZLECENIA.

Formularz zlecenia wykonania ekspertyzy przez Instytut Kryminalistyki PTK (PDF) lub (DOC)


Postanowienia i zlecenia wykonania badania należy kierować na adres:
ul. Zgoda 11 lok. 300
00-018 Warszawa
ptk@kryminalistyka.pl


Koszty wykonania ekspertyz procesowych:

Przykładowe koszty ekspertyz (obejmują całkowity koszt opinii):

Ekspertyzy narkotyków

Table Plugin

 

Ekspertyza badań wieku pisma

Table Plugin

Podane stawki są cenami netto (VAT 23%), obejmują całkowity koszt opinii, łącznie z wynagrodzeniem eksperta.
Nie obejmują innych kosztów niezbędnych do wykonania ekspertyzy (wzorce, badania dodatkowe itp.).


Koszty wykonania ekspertyz pozaprocesowych oraz konsultacji – według wewnętrznych cenników udostępnianych zainteresowanym.

Wykonujemy usługi daktyloskopowania osób do celów wizowych i do zaświadczeń o niekaralności itp.

  • Cena jednorazowego daktyloskopowania na karcie daktyloskopijnej dziesięciopalcowej
    wynosi 300 zł brutto.
  • Cena każdego następnego daktyloskopowania tej samej osoby, wykonanego kolejno po sobie,
    wynosi 200 zł brutto.

Termin wykonania usługi należy wcześniej uzgodnić telefonicznie (tel. +48 22 692 43 85).


Regulamin Laboratorium: (Pobierz plik PDF)


Wzory kalkulacji i kart pracy ekspertów PTK:

Kalkulacja (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania wypadków samochodowych (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania fizykochemiczne (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania klasyczne dokumentów (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania techniczne dokumentów (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania fonoskopijne (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania mechanoskopijnej (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania medycyny sądowej (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)
Karta pracy – badania balistyczne (Pobierz plik PDF) lub  (Pobierz plik DOC)

Koszty wykonywania ekspertyz sądowych (Pobierz plik PDF)

Formularz zlecenia wykonania ekspertyzy przez Instytut Kryminalistyki PTK (PDF) lub (DOC)

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top