Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich kongresów, konferencji i sympozjów kryminalistycznych, z udziałem szerokiego grona przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości z kraju i z zagranicy. Jest to ważne forum prezentacji poglądów, wyników badań naukowych oraz wymiany doświadczeń, a także nawiązywania kontaktów kryminalistyków świata nauki i praktyki.
Na tej stronie informujemy także o konferencjach i ważnych wydarzeniach kryminalistycznych, których organizatorami są inne instytucje niż Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top