Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne bezpośrednio lub za pośrednictwem Instytut Kryminalistyki prowadzi badania naukowe w zakresie kryminalistyki, korzystając także z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2007 r. zakończony został projekt badawczy o nazwie Metodyka badań i wykonanie kompleksowego stanowiska stacjonarnego i przenośnego do kryminalistycznego badania dokumentów, realizowany wspólnie z firmą TOP ARH sp. j. Techniczno-Kryminalistyczne Badania Dokumentów Publicznych.


W 2009 r. Centrum Badawczo-Szkoleniowe (obecnie Instytut Kryminalistyki) Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęło realizację projektu rozwojowego o nazwie Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii komputerowej. Zakończony on został w dwa lata później stworzeniem pakietu programów komputerowych wspomagających badania pismoznawcze GLOBALGRAF.


W 2011 r. rozpoczęto realizację, również wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, kolejnego projektu badawczo-rozwojowego pn. Opracowanie metodyki oraz zbudowanie stanowiska do badań chronologii zapisów wykonywanych różnymi technikami i środkami kryjącymi na podłożu papierowym. Realizacja tego projektu została zakończona w 2012 r., a jego efektem było m.in. opracowanie metodyki badań kolejności zapisów niekrzyżujących się, szczególnie przydatnych do oceny dokumentów podpisanych in blanco.


W grudniu 2013 r. przystąpiono do realizacji projektu rozwojowego pt. Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów. Celem projektu jest stworzenie nowych programów komputerowych do analizy pisma ręcznego (GLOBALGRAF II). Jest to kontynuacja wcześniejszych prac z tego zakresu. Zakończenie projektu przewidziano na grudzień 2016 r.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top