Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne z siedzibą w Warszawie: adres korespondencyjny: ul. Zgoda 11 lok. 300 00-018 Warszawa,
adres mailowy: biuro1@kryminalistyka.pl

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

1. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług w zakresie informowania o konferencjach, szkoleniach, kongresach, zebraniach naukowych, działalności eksperckiej oraz innych wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych zgodnie z celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Instytutu Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

2. Państwa dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że zrezygnujecie z otrzymywania informacji od nas.

3. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W każdym momencie możecie Państwo wycofać swoje dane z naszej bazy bez podania powodu pisząc e-mail na adres: biuro1@kryminalistyka.pl

4. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top