Komputerowa analiza pisma

W ostatnich latach – zarówno w Polsce, jak i za granicą – zintensyfikowano badania nad możliwością zaadaptowanie metod analizy komputerowej do ekspertyzy pisma.


Generalnie można wyróżnić dwa rodzaje programów komputerowych wykorzystywanych w ekspertyzie pismoznawczej.

Do pierwszej grupy należą programy mające pomóc ekspertowi przy analizie i dokumentowaniu wybranych cech pisma. Są to zarówno programy specjalistyczne przeznaczone do badań pisma (GRAPHLOG, SCANGRAF), jak i dostępne na rynku programy komputerowe (np. WORD, Adobe Photshop, Corel), które oprócz innych zastosowań mogą być wykorzystywane w badaniach dokumentów i graficznej prezentacji ich wyników (D. Tarnawski, J. Nowicki, Wykorzystanie programów graficznych do wizualizacji wyników badań przerobionych dokumentów, w: Problemy Kryminalistyki, nr 226, wyd. CLK KGP, Warszawa 1999, s. 41-42).

Do drugiej grupy należy zaliczyć programy wykorzystywane w procesie identyfikacji wykonawcy rękopisu (np. polskie programy GRAFOTYP, RAYGRAF, KINEGRAF).

grafotyp kinegraf scangraf raygraf


Niektóre z nich – w zamyśle ich twórców – mają docelowo zastąpić ekspertów w procesie identyfikacji wykonawcy rękopisu (M. Leśniak, Wartość dowodowa opinii pismoznawczej, B.S. Training, Pińczów 2012, s. 223).
Są to programy wykorzystujące podpis jako cechę biometryczną (np. system opracowany przez B. Zhanga i N. Srihari’ego) (B. Zhang, S. N. Srihari, Binary vector dissimilarity measures for handwriting identification, źródło: http://www.cedar.buffalo.edu/~srihari/papers/DRR03-Binary.pdf [dostep z dnia 11.10.2014 r. ].) czy też wprowadzany na rynek polski niemiecki system SIGNATURIX.
Jest to rozwiązanie umożliwiające złożenie odręcznego podpisu na dokumencie, który może zostać wydrukowany lub też pozostać w archiwum komputera. Podpis składa się na urządzeniu wyposażonym w ekran dotykowy, który poza jego obrazem zapisuje również szereg parametrów (czas kreślenia, nacisk, długość i kształt linii), wykorzystywanych w analizie autentyczności (czyli umożliwia zebranie większej ilości danych niż podczas składania podpisu na papierze). W ten sposób podpisany dokument jest zabezpieczony i może zostać przesłany do kolejnej osoby. Dokument zapisywany w formacie PDF, zostaje zabezpieczony przed zmianą treści, a przede wszystkim przed podmianą podpisów. System daje możliwość złożenia podpisu na dokumentach niezależnie od tego, gdzie znajduje się osoba go składająca (Źródło: http://www.ictshop.pl/nasza_oferta/signaturix [dostęp z dnia 20.11.2014 r.]).


W Polsce pierwszy komputerowy system wspomagający badanie cech pisma ręcznego został opracowany w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, we współpracy z firmą CYBID Sp.j. (wcześniej CYBORG IDEA s.c.), w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyki (Projekt badawczy nr 2 HO2A 024 24). Jest to program umożliwiający dokonywanie precyzyjnych pomiarów i analizę statystyczną cech mierzalnych pisma.


Najszerszą propozycję adaptacji technik komputerowych do potrzeb ekspertyzy pismoznawczej stanowi przedsięwzięcie naukowe Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W ramach wspólnego projektu badawczo-rozwojowego opracowano zestaw programów komputerowych do analizy pisma pod nazwą GLOBALGRAF (projekt rozwojowy nr OR 00003807 pn. „Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii komputerowej” (zakończony w 2011 r.).

Prezentacja PowerPoint

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top