Chronologia zapisów
badania wieku względnego pisma

Badanie wieku względnego polegają na wskazaniu czy analizowane dokumenty lub ich elementy składowe (np. zapisy i wypełnienia ręczne, podpisy, nadruki, odbitki pieczątek, teksty drukowane), zostały sporządzone w tym samym czasie oraz jaka była kolejność ich naniesienia na podłoże dokumentu.

W praktyce eksperckiej przedmiotem badań dokumentów w takich przypadkach są następujące kwestie:

 • badania kolejności krzyżujących się zapisów,
 • badania kolejności zapisów nienałożonych na siebie (niekrzyżujących się).

Fot. 19 jpgpr1a1

Aktualnie w kryminalistyce, w przypadku krzyżujących się zapisów, stosuje się następujące metody:

 • optyczną,
 • mechaniczną,
 • kopiowania dyfuzyjnego,
 • luminescencji w podczerwieni,
 • komputerową (np. Photoshop, Scangraf),
 • elektrostatyczną,
 • graficzno-porównawczą,
 • technik 3D,
 • spektroskopii (VSC, Raman).

DSC_0680 Fot. 15


Zagadnienia te stały się również przedmiotem eksperymentów badawczych, wykonywanych w ramach projektu rozwojowego Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badawczo-Szkoleniowego (obecnie Instytut Kryminalistyki) Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (Projekt rozwojowy nr OR 00001911 pn. „Opracowanie metodyki oraz zbudowanie stanowiska do badań chronologii zapisów wykonanych różnymi technikami i środkami kryjącymi na podłożu papierowym”, sfinansowany przez MNiSW, zakończony w 2012 r.). Założeniem projektu było opracowanie skutecznej metody badania, zarówno krzyżujących się linii na podłożu papierowym, wykonanych różnymi środkami piszącymi i technikami druku, jak i zapisów niezachodzących na siebie (niekrzyżujących się).
Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na wypracowanie bardziej precyzyjnych metod wskazania kolejności zapisów, przy zastosowaniu udoskonalonej mikroskopii optycznej wykorzystującej oprogramowanie do obserwacji obiektów w technice 3D oraz mikroskopię ramanowską.

Prezentacja PowerPoint

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top