Automatyzacja czynności badawczych i stworzenie narzędzi wspomagających pracę eksperta kryminalistyki należy, jak dotąd, do nie w pełni rozwiązanych problemów.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi badania, których celem jest stworzenie narzędzi komputerowych w tych obszarach kryminalistyki, w których dotychczas takie rozwiązania nie były stosowane – przede wszystkim w badaniach dokumentów, w tym pisma ręcznego i podpisów.


W 2009 roku – w ramach projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim – eksperci PTK rozpoczęli pracę nad projektem badawczym pt. „Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii komputerowej”. Zakończony został w dwa lata później stworzeniem programu grafometrii komputerowej GLOBALGRAF.
W skład pakietu wchodzą programy: GRAFOTYP, RAYGRAF, KINEGRAM, SCANGRAF.

GLOBALGRAF uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako istotny czynnik obiektywizujący badania identyfikacyjne pisma ręcznego. Aktualnie opracowano nowe wersje programów GRAFOTYP i SCANGRAF oznaczone jako v.2.0.

W zakładce GLOBALGRAF uzyskacie Państwo pełną informację o programie i warunkach uzyskania licencji i zakupu.


W roku 2015 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zaprezentowało kolejny program ułatwiający pracę eksperta dokumentów.
Program EDYTOR przeznaczony jest do wydzielania (ekstrakcji) linii graficznej tekstu w sytuacji, gdy tło tekstu (podpisu) zawiera elementy zbędne, utrudniające badanie tekstu i interpretację wyników. Niewątpliwą zaletą programu jest jego prosta obsługa. Użytkownik ma do dyspozycji siedem rodzajów transformacji, za pomocą których, w zdecydowanej większości przypadków, może uzyskać „czystą” linię graficzną, na jednorodnym tle dowolnego koloru.
W zakładce EDYTOR uzyskacie Państwo pełną informację o programie i warunkach uzyskania licencji i zakupu.


W 2021 r. opracowano kolejny program przeznaczony do badań pismoznawczych o nazwie KNP v. 1.0. (Korektor Nachylenia Pisma). Aplikacja ta umożliwia zmianę nachylenia analizowanego zapisu ręcznego (podpisu), co jest szczególnie przydatne przy ocenie autofałszerstwa polegającego na celowym zmianie kierunku nachylenia pisma oraz w innych przypadkach, gdy mamy do czynienia z wariantami tej cechy w piśmie tej samej osoby. Program ma wbudowaną aplikację EDYTOR.
W zakładce KNP uzyskacie Państwo pełną informację o programie oraz warunkach uzyskania licencji i zakupu.

W 2022 r. opracowano również nowe wersje programów GRAFOTYP i SCANGRAF oznaczone jako wersja 2.0. Dostępne są także poprzednie wersje tych aplikacje oznaczone nr 1.0. Obie wersje są dostępne w zakładce Zestaw programów GLOBALGRAF.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top