Automatyzacja czynności badawczych i stworzenie narzędzi wspomagających pracę eksperta kryminalistyki należy, jak dotąd, do nie w pełni rozwiązanych problemów.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi badania, których celem jest stworzenie narzędzi komputerowych w tych obszarach kryminalistyki, w których dotychczas takie rozwiązania nie były stosowane – przede wszystkim w badaniach dokumentów, w tym pisma ręcznego i podpisów.


W 2009 roku – w ramach projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim – eksperci PTK rozpoczęli pracę nad projektem badawczym pt. „Opracowanie metodyki i programów oraz zbudowanie stanowiska do badań identyfikacyjnych pisma i podpisów przy wykorzystaniu grafometrii komputerowej”. Zakończony został w dwa lata później stworzeniem programu grafometrii komputerowej GLOBALGRAF.
W skład pakietu wchodzą programy: GRAFOTYP, RAYGRAF, KINEGRAM, SCANGRAF.

GLOBALGRAF uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako istotny czynnik obiektywizujący badania identyfikacyjne pisma ręcznego.

W zakładce GLOBALGRAF uzyskacie Państwo pełną informację o programie i warunkach uzyskania licencji i zakupu.


W roku 2015 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zaprezentowało kolejny program ułatwiający pracę eksperta dokumentów.

Program EDYTOR przeznaczony jest do wydzielania (ekstrakcji) linii graficznej tekstu w sytuacji, gdy tło tekstu (podpisu) zawiera elementy zbędne, utrudniające badanie tekstu i interpretację wyników. Niewątpliwą zaletą programu jest jego prosta obsługa. Użytkownik ma do dyspozycji siedem rodzajów transformacji, za pomocą których, w zdecydowanej większości przypadków, może uzyskać „czystą” linię graficzną, na jednorodnym tle dowolnego koloru.

W zakładce EDYTOR uzyskacie Państwo pełną informację o programie i warunkach uzyskania licencji i zakupu.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top