W ramach popularyzacji wiedzy kryminalistycznej oraz ustalenia standardów wykonywania badań kryminalistycznych Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szeroką działalność szkoleniową kierowaną do policjantów, prokuratorów, pracowników banków, firm ubezpieczeniowych itp.
Stałymi przedsięwzięciami PTK są wykłady połączone z dyskusją, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem zarówno środowiska naukowego, jak i przedstawicieli organów ścigania oraz innych instytucji.


Przykładowe tematy szkoleń to:

 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów zabezpieczonych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów niezabezpieczonych (zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia ZUS, REGON, zaświadczenia podatkowe itp.).
 • Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności banknotów krajowych i zagranicznych.
 • Analiza pisma ręcznego i podpisów pod kątem stwierdzenia nieautentyczności tych zapisów.

Wykłady prowadzą wybitni znawcy tej problematyki, nauczyciele akademiccy z tytułami profesorskimi, pełniący równocześnie funkcje biegłych sądowych.
Szkolenie dedykowane jest opiniującym ekspertom i biegłym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osobom, które zamierzają wpisać się na listę biegłych sądowych.

Informujemy Państwa, że termin najbliższego szkolenia „Biegły w sądzie” został ustalony na dzień 27 listopada 2021 r. (sobota), początek o godz. 10.00. Szkolenie przeprowadzi prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego w formie wykładu interaktywnego w trybie online. Zgłoszenie można przesłać mailowo na adres: ptk@kryminalistyka.pl

Realizujemy również inne szkolenia zgodne z profilem działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.Kurs dla Biegłych Sądowych
„Biegły w sądzie”

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska biegłych, zgłaszanym podczas Kongresów Nauk Sądowych, podejmuje inicjatywę zorganizowania szkoleń dla biegłych z zakresu zagadnień prawa dowodowego, zasad wydawania opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii przez sądem.
Proponujemy 8-godzinne szkolenie podstawowe „BIEGŁY W SĄDZIE” w formie wykładu interaktywnego obejmującego tematy:
Szkolenie podstawowe – ramowy program zajęć:
1. Przepisy obowiązujące biegłych;
2. Ochrona prawno-karna biegłego;
3. Zasady odpowiedzialności biegłego za wydane opinie;
4. Podstawy prawne opiniowania w procesie;
5. Prawa i obowiązki biegłego;
6. Układ opinii;
7. Rola tzw. opinii prywatnych;
8. Zasady oceny opinii biegłego w procesie;
9. Psychologiczne i prawne podstawy przesłuchania biegłego;
10. Przesłuchanie biegłego przed sądem;
11. Błędy w procesie wydawania i oceny opinii;
12. Etyka a biegły.

Poniżej szczegółowe informacje i karta uczestnictwa w szkoleniu.


Informacja o szkoleniu PTK „Biegły w sądzie” – PDF


Harmonogram zajęć „Biegły w sądzie” – PDF


Karta uczestnictwa w szkoleniu – „Biegły w sądzie” – DOC
HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLENIOWYCH I NAUKOWO – ORGANIZACYJNYCH ZAPLANOWANYCH W 2019 ROKU

1. Wykłady i zajęcia [praktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (18 stycznia 2019 r.) – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300.
Tematy:

 • Rola Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w rozwoju polskiej kryminalistyki – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
 • Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc, mgr Kamila Nowicka Kiliś
 • Badania techniczne dokumentów– inż. Marek Miron
 • Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski
 • Daktyloskopia w praktyce śledczej – mgr Eustachy Łabaj
 • 2. Szkolenie pt. Biegły w Sądzie (16 marca 2019 roku oraz pierwsza połowa czerwca 2019 r.) – szkolenie prowadzi prof. dr. hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce szkolenia – siedziba PTK, Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300.

  3. Wykład otwarty pt. Współczesne podejście do oceny wiarygodności wersji zdarzenia. Do wygłoszenia wykładu połączonego z dyskusją zaprosiliśmy prof. dr. hab. Grzegorza Zadorę z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wykład zaplanowano na dzień 26 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300.

  4. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współorganizatorem X JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU KATEDR, ZAKŁADÓW I PRACOWNI KRYMINALISTYKI, którego tematem przewodnim jest „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”. Zjazd odbędzie się w Toruniu w dnaich 26-28 czerwca 2019 r.
  Zaproszenie (PDF)
  Komunikat (PDF)

  5. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współorganizatorem IV KONGRESU NAUK SĄDOWYCH pt. Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce, który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Szczegóły na: 4kongres.pl

  6. Organizacja XI Zjazdu (sprawozdawczo-wyborczego) Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Walnych Zgromadzeń Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (listopad 2019 r.).
  Szanowni Państwo!

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bardzo interesujące spotkanie z Prof. Henry’m C. Lee.
  Prof. Henry C. Lee urodził się w 1938 roku w Chinach. Od lat 60. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych ekspertów w zakresie kryminalistyki, wykładowcą akademickim i popularyzatorem nauki. Uczestniczył jako specjalista m.in. w sprawie O.J. Simpsona, w śledztwie po zamachu na World Trade Center, czy we wznowionym postępowaniu dotyczącym zamachu na prezydenta Johna Kennedy’ego.

  Prof. Henry C. Lee wygłosi wykład na temat niewyjaśnionych przestępstw, w przypadku których śledztwo zostało zawieszone z braku dalszych dowodów (z ang. cold cases). Prof. Henry C. Lee z Uniwersytetu w New Heaven w Stanach Zjednoczonych, autorytet w dziedzinie kryminalistyki, przedstawi nowe podejście do badania tego rodzaju spraw. W ramach stworzonego przez profesora Institute of Forensic Science (Instytutu Kryminalistyki) na Uniwersytecie w New Heaven, działa jednostka badawcza Cold Case Center, która wspiera śledczych w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Zespół specjalistów ponownie analizuje akta starych spraw i dostępne dowody w oparciu o nowoczesne techniki i technologie kryminalistyczne. Umożliwia to spojrzenie na dawne śledztwa z nowej perspektywy, a następnie ich kontynuację lub ostateczne zamknięcie.

  Wykład odbędzie się w dniu 10 maja (piątek) o godz. 10, w sali A.1 Collegium Iuridicum II na ul. Lipowej 4. Wykład będzie tłumaczony na język polski.
  Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Nauk Sądowych UW. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne jest jednym z jego współorganizatorów (obok Katedry Kryminalistyki UW i Samorządu Studentów UW).

  Serdecznie zapraszamy!

  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692-43-85
  fax +48 22 827-01-60
  kom. +48 798-327-380
  e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
  nr konta: PKO IX O/Warszawa
  61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
  KRS 0000109111
  NIP 526-17-63-900
  REGON 000810466

  Instytut Kryminalistyki Polskiego
  Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

  Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
  Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692-43-85
  fax +48 22 827-01-60
  kom. +48 798-327-380
  kom. +48 601-075-106
  kom. +48 609-605-536
  e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
  nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
  KRS 0000093600
  NIP 521-30-13-064
  REGON 014986697

  Back to Top