EKSPERTYZY DOKUMENTÓW
PISMOZNAWCZE “” I TECHNICZNE

Zakres badań – klasyczna ekspertyza pisma ręcznego (pełny zakres):
 • identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów,
 • ocena jednorodności wykonawczej pisma, ustalenie liczby wykonawców zapisów ręcznych,
 • weryfikacja autentyczności podpisów i identyfikacja ich wykonawców,
 • określenie przypuszczalnego okresu nakreślenia badanych zapisów na podstawie analizy cech graficznych,
 • ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie tekstu (anonimy),
 • badania identyfikacyjne pisma i podpisów, z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających ekspertyzę pismoznawczą.
graf a

Zakres badań – techniczna ekspertyza dokumentów (pełny zakres):
 • badania autentyczności dokumentów polskich i zagranicznych ( tożsamości, banknoty i inne),
 • ustalanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia,
 • badania identyfikacyjne pieczątek i ich odcisków, ustalenie techniki wykonania pieczątki (na podstawie odcisku pieczątki),
 • badania identyfikacyjne pisma maszynowego i wydruków komputerowych,
 • ustalenie technik druku maszynowego (typ i rodzaj maszyny do pisania),
 • badanie dokumentów zniszczonych, np. spalonych, wyblakłych, zamoczonych, zbutwiałych itp. w celu odtworzenia ich wyglądu i odczytania treści,
 • ujawnianie zapisów nieczytelnych (usuniętych, zamazanych, przerobionych, wywabionych, pismo ukryte itd.),
 • ujawnianie i odczytywanie śladów pisma wgłębionego,
 • badania papierów i innych nośników dokumentów,
 • identyfikacja i badania środków kryjących,
 • ustalenie kolejności naniesienia krzyżujących się linii zapisów i innych elementów dokumentu (pismo podpis; podpis odcisk pieczątki itd.),
 • ustalenie kolejności naniesienia poszczególnych elementów dokumentu (w tym zapisów niekrzyżujących się i podpisów in blanco),
 • badania wieku pisma.
pr7 w na lfot. 4Fot. 22opal10Fot.204

W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, m.in.:
 • mikroskopy stereoskopowe Zeiss Stemi 2000-C, Zeiss Stemi DV 4 SPOT,
  Leica S 4 E,
 • mikroskop cyfrowy KEYENCE VHX 5000,
 • mikroskop badawczy Nikon Eclipse 80i, współpracujący z dedykowanym do jego obsługi oprogramowaniem NIS Elements AR/EDF, umożliwiający obserwację badanych obiektów w zakresie 3D, sprzężony z monitorem 32 i oświetlaczem SCHOTT KL 1500 LCD (badania kolejności nakładania się linii graficznej zapisów i podpisów oraz innych elementów dokumentu),
 • videospectrokomparator VSC 6000 firmy Foster and Freeman, umożliwiający analizę obrazu w pełnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego, z wykorzystaniem różnorodnych filtrów i oświetlenia (m.in. ujawnianie zamazanych, usuniętych, dopisanych zapisów, analiza dokumentów zniszczonych, spalonych, ujawnianie znaków zabezpieczających dokumenty),
 • spektrometr Ramana (urządzenie SENTERRA firmy Bruker), z oprogramowaniem OPUS (analiza krzyżujących i niekrzyżujących się linii graficznych zapisów i podpisów),
 • zestaw mikroskopowy OMEGA MST 1 firmy PZO,
 • urządzenie ESDA firmy Foster and Freeman (elektrostatyczny system odczytywania obrazu na dokumencie) do ujawniania śladów pisma wgłębionego,
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym – GC/MS (badania wieku zapisów ręcznych),
 • zestaw analityczny do chromatografii cienkowarstwowej (badania środków kryjących),
 • urządzenie Mini Light Box, wykorzystujące kamerę wraz z oprogramowaniem Logitech Portable Webcam C 905 (rejestracja obrazów).
IMG_0057

W badaniach wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowania, m.in.:

 • GLOBALGRAF – zestaw programów do komputerowej analizy grafometrycznych i motorycznych cech pisma i podpisów (programy: Grafotyp, Kinegraf, Raygraf, Scangraf),
 • EDYTOR – program do czyszczenia tła badanych zapisów,
 • GRAPHLOG – do pomiarów i analizy cech mierzalnych pisma,
 • programy do obróbki grafiki: Adobe Photoshop i Corel Draw.

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top