Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego wydaje periodyk – Problemy Współczesnej Kryminalistyki. Realizuje cykl wydawniczy – Polska Bibliografia Kryminalistyczna oraz patronuje innym publikacjom z dziedziny kryminalistyki,

Od 2006 roku działa Biblioteka Kryminalistyczna, w której systematycznie gromadzone są publikacje książkowe i periodyczne z dziedziny kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.

biblioteka 4


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi również sprzedaż książek i czasopism tematycznie związanych z kryminalistyką i prawem.
Wszystkie publikacje są do nabycia w biurze PTK w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lokal 300 lub drogą wysyłkową po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym.WSPÓŁCZESNY MODEL EKSPERTYZY PISMOZNAWCZEJ. WYKORZYSTANIE NOWYCH METOD I TECHNIK BADAWCZYCH

Przedstawiamy Państwu najnowszą książkę autorstwa Mieczysława Goca. Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu biegłych sądowych, ekspertów i kandydatów na ekspertów, przedstawicieli kryminalistyki akademickiej, studentów, słuchaczy szkół policyjnych, sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz wszystkich tych, których interesują najnowocześniejsze osiągnięcia nauki, mającej na celu doskonalenie metodyki badań pismoznawczych.
Cena 75zł plus koszt wysyłki.

Czytaj więcej (plik PDF)


ŚLADY KRYMINALISTYCZNE

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ukazała się książka „Ślady kryminalistyczne
– Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie” pod redakcją Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej, głównie z zakresu techniki kryminalistycznej niezbędnej w pracy specjalistów policyjnych oraz przydatnej dla prokuratorów, studentów prawa itp.
Cena z rabatem 65zł plus koszty wysyłki.

Czytaj więcej (plik PDF)


POLSKA BIBLIOGRAFIA KRYMINALISTYCZNA

Informujemy, że w sprzedaży są już trzy tomy Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej, obejmujące lata 1980 – 2008, zawierające łącznie ponad 18 tysięcy pozycji bibliograficznych.
Każdy tom, o objętości ponad 800 stron, wydany jest w twardej oprawie, format B-5, z indeksem przedmiotowym i autorskim.
Cena każdego tomu 99 zł plus koszty wysyłki. Dla członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz bibliotek, a także przy zakupie ponad 3 tomów udzielamy – rabatu.


KRYMINALISTYKA. ZARYS SYSTEMU

Najnowsza publikacja autorstwa Jerzego Kasprzaka, Bronisława Młodziejowskiego oraz Wojciecha Kasprzaka to nowoczesny podręcznik dotyczący współczesnej kryminalistyki. Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniego wydania z 2006 roku wszystkie rozdziały zostały uaktualnione. Dodano nowe zagadnienia dotyczące śladów cyfrowych ich znaczenia, ujawniania i zabezpieczania. Podręcznik uzupełniono o ważne problemy etyki kryminalistycznej.
Książka do nabycia w księgarni internetowej wydawnictwa Difin www.ksiegarnia.difin.pl (w miarę możliwości www.ksiegarnia.difin.pl podlinkować http://www.ksiegarnia.difin.pl/prawo-podreczniki/47/kryminalistyka-zarys-systemu/2377) oraz w dobrych księgarniach.
Czytaj więcej (plik PDF)PUBLIKACJE POLECANE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało patronem medialnym książki „Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka” autorstwa Prof. Brunona Hołysta.

Poznaj umysł sprawców przestępstw

Nakładem wydawnictwa Difin ukazało się w sprzedaży kolejne 4 wydanie „Psychologii kryminalistycznej”. Różni się ono znacząco od poprzednich wydań. Dodano podtytuł „Diagnoza i praktyka” wskazujący na zakres podręcznika oraz zrezygnowano z omówienia problemów metodologii badań (poprzednio – część druga), zawartego w wydaniu 3. Uwzględniono natomiast wiele nowych problemów istotnych z punktu widzenia psychologii kryminalistycznej.

Przy  omawianiu  zagadnień  motywacji  zachowań  agresywnych  sprawców  przestępstw dodano uwagi dotyczące istoty agresji relacyjnej. Chodzi tu o tendencję do przejawiania zachowań skierowanych na niszczenie relacji społecznych innych osób. Wprowadzono  nową  część  szóstą  Wybrane  zjawiska  społeczne  stanowiące  potencjalne zagrożenia. Dotyczy ona agresji w ruchu drogowym. Ważną problematykę stanowi również destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej – chodzi tu w szczególności o podstawowe emocje, generowanie stanów emocjonalnych, narcyzm, marzenia senne i fantazje, pojęcie uprzedzenia, ignorancję, nienawiść, postępowanie karne, typologię sprawców.

Na uwagę zasługują także manipulacje w relacjach interpersonalnych. W tym zakresie omówiono: pojęcie manipulacji, czynniki kształtujące zaufanie, metody manipulacji, zagadnienie makiawelizmu, wykrywanie kłamstwa, analizę kłamstwa, strategie ustalania prawdy.

Wyjątkową aktualność wykazuje problematyka relacji lekarza z  pacjentem – zwrócono tu uwagę na: prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, autonomię pacjenta, pozycję lekarza rodzinnego, efektywność leczenia  i problematykę stresu w pracy lekarza. Nowym zagadnieniem jest również moralność podatkowa. Analizie poddano: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywną sprawiedliwość podatkową.

Ciekawą problematykę przedstawiają zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. Wymienić tu należy: ogólne pojęcie zachowań nieproduktywnych, zachowania nieproduktywne jako reakcję obronną, kontrolę w pracy i zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom.

Z uwagi na zakres treści nie tylko studenci z wydziałów psychologii, socjologii, prawa i pedagogiki, lecz również pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości będą mogli zaznajomić się z problemami, które są tak ważne w procesie dochodzenia do prawdy.

Wydawnictwo Difin, 2018.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top