EKSPERTYZY WARIOGRAFICZNE – POLIGRAF

Zakres badań:
 • badania wariograficzne /poligraficzne/ polegają na ocenie szczerości wypowiedzi na podstawie rejestracji nieświadomych reakcji organizmu podczas badania,
 • badania wariograficzne /poligraficzne/ umożliwiają ograniczenie kręgu osób podejrzanych, ocenę wiarygodności zeznań, wyjaśnianie spraw fałszywych oskarżeń, pomówień, pomyłek podczas okazania osób itp.,
 • badania wariograficzne są dopuszczalne przez polską procedurę karną (art.192a k.p.k.) w formie opinii biegłego,
 • badania wariograficzne wykonuje się również do celów pozaprocesowych.
bad. wariograficzne 800DSC_0634

Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny i metody badań:

 • Badania przeprowadza się przy wykorzystaniu poligrafu/wariografu komputerowego firmy Lafayette, model LX 4000-SW wraz z interfejsem zbierania danych (DAS), który rejestruje u osoby badanej :
  – zmiany cyklu oddechowego,
  – zmiany tętna i ciśnienia krwi,
  – reakcje skórno – galwaniczne.
 • Badania przeprowadza się głównie technikami testów wiedzy o czynie (POT) i Utahńskimi technikami stref porównania. Osobę badaną poddaje się również testom: próbnym i stymulującym.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top