“XIX WROCŁAWSKIE SYMPOZJUM BADAŃ PISMA”

Miło jest nam poinformować, że międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów, pt. „XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma” odbędzie się w dniach 7-8 października 2020 roku.
Komitet Organizacyjny Sympozjum, dostosowując się do wymogów sanitarnych i ograniczeń związanych z Covid-19 oraz troszcząc się o zdrowie naszych Gości, podjął decyzję, aby uczestnicy tegorocznej edycji konferencji wzięli w niej udział w wersji ONLINE.
Pragniemy zapewnić Państwa, iż pracujemy nad wysokim poziomem merytorycznym wykładów, zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego prelegentów oraz możliwością aktywnego uczestniczenia Państwa w dyskusjach (pytania, komentarze, opinie).
Zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania naszej strony konferencyjnej wsbp.uni.wroc.pl

na której będziemy publikować i uaktualniać wszelkie informacje o tegorocznym Sympozjum.

Zapraszamy również Państwa do kontaktu bezpośredniego:
e-mail: kk@uwr.edu.pl
telefon: (+48) 713752402; (+48) 713752475
Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i wyjaśnień.
Będzie nam niezmiernie miło móc powitać Państwa na tegorocznym Sympozjum.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum.
Z wyrazami szacunku,
Dr Rafał Cieśla
Katedra Kryminalistyki
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
tel. (+48) 713752402
tel. (+48) 713752475
e-mail: kk@uwr.edu.pl
wsbp.uni.wroc.pl


X JUBILEUSZOWY ZJAZD KATEDR, ZAKŁADÓW I PRACOWNI KRYMINALISTYKI

X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji UMK /współorganizator PTK/. Tematem przewodnim Konferencji będzie: „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”

Szczegóły:
Link www.law.umk.pl/zk/zjazd-katedr-i-zakladow-kryminalistyki-2019
Program zjazdu (PDF)
Zaproszenie (PDF)
Komunikat (PDF)


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY POSZUKIWANIA OSÓB ZAGINIONYCH 15 listopada 2019 r., Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław Konferencja objęta Patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Program konferencji (PDF)


IV KONGRES NAUK SĄDOWYCH

IV Kongres Nauk Sądowych „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce” odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie /współorganizator PTK/. Szczegóły na: 4kongres.pl


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „DOPALACZE CZYLI NOWE NARKOTYKI – NARASTAJĄCY PROBLEM”

Ogólnopolska Konferencja „Dopalacze czyli nowe narkotyki – narastający problem” odbędzie się w Warszawie 14 grudnia 2019 r. Szczegóły na: www.konferencja-dopalacze.pl


Konferencja Naukowa
VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“

W dniu 18 maja 2018 roku w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa – VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – po pierwsze edukacja…“.
Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wraz z Centrum Nauk Sądowych i Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Konferencja stanowiła ważny element obchodów przypadającego w 2018 roku jubileuszu 45-lecia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, organizacji skupiającej w swych szeregach najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki kryminalistycznej, a w ostatnim okresie także reprezentantów tej dyscypliny z innych krajów.

Program konferencji (PDF)

Szczegółowe informacje na stronie Sympozjumkryminalistyczne.wpia.uw.edu.plXVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 6-8 czerwca 2018 roku Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów “XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma”.

Tematyka “XVIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma”:
1. Nowoczesne metody badań dokumentów.
2. Aktualna problematyka ekspertyzy dokumentów.
3. Współczesne tendencje rozwoju badań pisma ręcznego.
4. Grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
5. Psychologia i patologia pisma.
6. Badania podpisów i paraf.
7. Badania testamentów.
8. Opinia biegłego po zmianach w Kodeksie postępowania karnego.
9. Poziom kwalifikacji biegłych.

W konferencji uczestniczyło liczne grono polskich naukowców reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie, a także ekspertów z pozauniwersyteckich instytutów naukowo-badawczych
między innymi z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego IB Komendy Głównej Policji w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspertów z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, laboratoriów Straży Granicznej, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej i in. a także znawców problematyki badań dokumentów z takich krajów jak: Anglii, Austrii, Czech, Grecji, Włoch, Holandii, Kazachstanu, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Rosji, Węgier, Niemiec, Indii, Łotwy, Rumunii, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Izraela, USA, Meksyku, Argentyny, Brazylii oraz polskich i zagranicznych biegłych indywidualnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: wsbp.uni.wroc.pl


III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

W dniu 18 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce ważne dla całego środowiska biegłych wydarzenie – III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”.

Uchwała III KNS:
1. Uczestnicy III KNS wskazują na celowość podjęcia działań dla zrzeszania się biegłych i organizacji pozarządowych w federację, co ułatwi prowadzenie rozmów w sprawach dotyczących biegłych i rzeczoznawców.

2. Uczestnicy III KNS popierają idee organizowania co kilka lat kongresów nauk sądowych dla zebrania wniosków i postulatów, w celu przekazania ich Ministerstwu Sprawiedliwości i innym instytucjom, których działalność związana jest opiniowaniem biegłych.

3. Zebrani oczekują, że ewentualna ustawa dotycząca biegłych będzie konsultowana ze środowiskiem stowarzyszeń, federacji, ekspertów, zaś zgłaszane przez nas, w toku dyskusji, postulaty i uwagi zostaną rozważone i uwzględnione.

4. Uczestnicy Kongresu wnoszą, aby wprowadzone zostały pragmatyczne rozwiązania mające na celu usprawnienie współpracy biegłych z organami procesowymi, prowadzące zarazem do obniżenia kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

5. Dla zapewnienia właściwego poziomu kompetencji biegłych i rzeczoznawców, istnieje potrzeba stałego ich szkolenia, jak również ustalenie formalnych wymogów dotyczących uprawnień, atestacji, bądź specjalizacji biegłych, a nie wyłącznie podnoszących poziom opiniowania.

6. Wynagrodzenie biegłych musi być dostosowane do wzrastających wymagań w zakresie ich kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności oraz odpowiadać płacy w gospodarce z uwzględnieniem kryteriów rynkowych. Za opóźnienia w uzyskaniu wynagrodzenia za opinię, powinny być wypłacane odsetki.

7. Możliwość karania biegłego za nieumyślnie fałszywą opinię (art. 233 § 4a) zagraża ich bezpieczeństwu prawnemu. Przepis ten powinien być usunięty albo zmodyfikowany.

8. Ubezpieczenie biegłych od odpowiedzialności cywilnej wymaga szerszego upowszechnienia w celu, m.in. obniżenia kosztów.

Więcej informacji o odbytym kongresie na stronie: www.3kns.pl

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top