Oddział Warszawski

z siedzibą przy Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85, fax +48 22 827-01-60
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl

Prezes – dr Aleksandra Tucholska-Lenart
Wiceprezes – mgr inż. Marta Bykas-Strękowska
Sekretarz – dr Katarzyna Julia Furman
Skarbnik – mgr Eugeniusz Grzechnik
Członek – dr Andrzej Filewicz


Oddział Śląski

z siedzibą przy Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8/10
tel. +48 32 359-18-84, +48 32 359-17-00

Prezes – dr hab. Marek Leśniak
Skarbnik – mgr Zbigniew Szachnitowski
Sekretarz – dr Alicja Fiałkowska


Oddział Warmińsko-Mazurski

z siedzibą przy Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
10-719 Olsztyn , ul. Dybowskiego 11
tel. +48 606-677-382
e-mail: jaroslaw_moszczynski@go2.pl

Prezes – prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
Wiceprezes – dr hab. Denis Sołodow
Sekretarz – mgr Emilia Piasecka
Skarbnik – dr Monika Kotowska
Członek – dr Piotr Chlebowicz


Oddział Kujawsko-Pomorski

z siedzibą przy Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 15
tel. +48 56 637-23-45

Prezes – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz profesor UMK
Wiceprezes – prof. dr hab.Mariusz Kulicki
Sekretarz – mgr Leszek Stępka


Oddział Krakowski

z siedzibą przy Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
adres korespondencyjny: ul. Zgoda 11/300, 00-018 Warszawa
tel. +48 12 422-87-55
e-mail: jzieba@ies.krakow.pl

Prezes – prof. dr hab. Janina Zięba-Palus
Sekretarz – dr hab. Jolanta Wąs-Gubała
Skarbnik – dr hab. Tomasz Konopka


Oddział Gdański

z siedzibą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
tel. +48 58 523-29-90
e-mail: dziekan@prawo.univ.gda.pl

Prezes – prof.zw dr hab. Jarosław Warylewski
Wiceprezes – dr Małgorzata Żołna
Sekretarz – mgr inż. Roman Rumanowski


Podział terytorialny Oddziałów PTK

  • Oddział Kujawsko-Pomorski obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie,
  • Oddział Śląski obejmuje województwa: śląskie, dolnośląskie i opolskie,
  • Oddział Warmińsko-Mazurski obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie,
  • Oddział Warszawski obejmuje województwa: mazowieckie i łódzkie,
  • Oddział Krakowski obejmuje województwa: małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie,
  • Oddział Gdański obejmuje województwo: pomorskie, zachodnio-pomorskie.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top