I TECHNIKA AUDIOWIZUALNA

Zakres badań:
  • badania zapisów video,
  • identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video itp.,
  • analiza przebiegu zdarzeń zarejestrowanych systemami monitorującymi (monitoringu kamerowego),
  • ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu (np. powstałego w wyniku preparowania i fałszywego montażu scen i obrazów na różnych nośnikach),
  • ustalanie liczby kopii.

W badaniach wykorzystujemy sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla różnych systemów monitorujących.

monitoring 800 monitoring 2


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne rozwinęło i realizuje badania kryminalistyczne w zakresie cyfrowej obróbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego, w tym: ocena rodzaju systemu i autentyczności zapisu, próby preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach; ustalenie ewentualnej ilości kopii itp. Badaniom poddawane są zapisy analogowe, jak i cyfrowe w wielu systemach. Sporządzana jest dokumentacja poglądowa w postaci wydruków wysokiej jakości z tzw. stop-klatek. Wykonujemy także badania autentyczności zapisów na komercyjnych nośnikach będących pod ochroną praw autorskich.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top