EKSPERTYZY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Zakres badań:
 • identyfikacja ujawnionych materiałów wybuchowych fabrycznych i samodziałowych,
 • badania pozostałości powybuchowych i rekonstrukcja urządzeń wybuchowych,
 • badania sprawności materiałów, wyrobów, środków i urządzeń wybuchowych,
 • analiza śladowa materiałów wybuchowych kontaktowych i po wybuchowych,
 • ocena skutków wybuchu przestrzennego i detonacji lub deflagracji materiału wybuchowego,
 • ocena zagrożenia wybuchem dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach,

Zapalnik lontowy (spłonka z lontem)
 

Zapalnik elektryczny górniczy
 

Zapalnik mechaniczny wojskowy
 

Górniczy materiał wybuchowy
 

Plastyczny materiał wybuchowy
 

Wojskowy materiał wybuchowy
 

Proch bezdymny do amunicji artyleryjskiej
 

Proch bezdymny kulkowy do amunicji strzeleckiej
 

Paliwo rakietowe
 

Wyroby cywilnej pirotechniki amatorskiej
 

Wyroby wojskowej pirotechniki
 

Samodziałowe urządzenia wybuchowe
 

Samodziałowe urządzenia wybuchowe
 

Rozsadzony mieszaniną paliwowo-powietrzną bankomat
 

Przykładowe cele opinii z zakresu badań urządzeń i materiałów wybuchowych:

1. Dla zaistniałego zdarzenia z użyciem materiału wybuchowego:

 • Co było przyczyną wybuchu?
 • Jak było skonstruowane urządzenie wybuchowe, które eksplodowało na miejscu zdarzenia?
 • Pod pojęciem urządzenie wybuchowe należy rozumieć kompletny system elementów zdolny do stworzenia realnego zagrożenia wybuchem.

 • W jaki sposób odpalono ładunek wybuchowy urządzenia?
 • Jakiego rodzaju materiału wybuchowego użyto do spowodowania wybuchu?
 • Czy był to materiał wybuchowy wykonany samodziałowo czy fabrycznie?
 • Jakie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia w znacznych rozmiarach stwarzał przedmiotowy wybuch?

 
2. Dla ujawnionych substancji:

 • Czy zabezpieczona substancja jest materiałem wybuchowym, jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakiej ilości?
 • Pod pojęciem substancja należy rozumieć, związek chemiczny lub ich mieszaninę zdolną do przemiany wybuchowej albo substrat nieposiadający zdolności do wybuchu, ale mogący służyć do wytworzenia materiału wybuchowego tzn. prekursor.

 • Jeśli nie, to czy można z niej otrzymać materiały wybuchowe i w jaki sposób i w jakiej ilości oraz czy będą one sprawne technicznie?

 
3. Dla ujawnionych przedmiotów:

 • Czy zabezpieczone przedmioty są wyrobami wybuchowymi?
 • Pod pojęciem wyrób wybuchowy należy rozumieć, formę użytkową materiału wybuchowego.

 • Jeśli tak, to czy są one wykonane fabrycznie, czy samodziałowo?
 • Jeśli są wykonane fabrycznie, to czy służą do celów wojskowych, czy cywilnych?
 • Czy zabezpieczony przedmiot jest samodziałowym urządzeniem wybuchowym?
 • Jeśli tak, to jaka jest jego konstrukcja i sposób działania?

 
4. Dla kwalifikacji czynu zabronionego związanego z materiałami wybuchowymi:

 • Czy na posiadanie ujawnionych substancji/wyrobów wybuchowych wymagane jest posiadanie zezwolenia?
 • Czy przedmiotowa substancja/urządzenie/wyrób wybuchowy jest sprawny technicznie?
 • Jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach stwarzałby wybuch ujawnionej substancji/urządzenia/wyrobu wybuchowego?

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top