EKSPERTYZY PRYWATNE – POZASĄDOWE

Wykonujemy ekspertyzy prywatne (pozasądowe) ze wszystkich wymienionych wyżej zakresów. Zleceniodawcami mogą być kancelarie adwokackie, prawne, instytucje, inne osoby prawne i fizyczne.

Formularz zlecenia wykonania ekspertyzy przez Instytut Kryminalistyki PTK (PDF) lub (DOC)
Uwaga – wykonujemy:
 • badania genetyczne w sprawach o ustalenie ojcostwa,
 • badania kominiarskie, gleboznawcze itp.,
 • usługi daktyloskopowania () osób do celów wizowych i do zaświadczeń o niekaralności.
  Wiele krajów w celu sprawdzenia niekaralności osoby ubiegającej się o wizę (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne) żąda karty daktyloskopijnej.
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, jako wiarygodna instytucja wykonuje usługę daktyloskopowania (pobierania odcisków palców) na kartach wymaganych w tych krajach.
  Usługa wykonywana jest przez eksperta daktyloskopii o dużym doświadczeniu w tej dziedzinie
  (40 lat pracy w Laboratorium kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji), co gwarantuje profesjonalność i jakość zleconych czynności.

  Cena jednorazowego daktyloskopowania na karcie daktyloskopijnej dziesięciopalcowej
  wynosi 300 zł brutto.
  Cena każdego następnego daktyloskopowania tej samej osoby, wykonanego kolejno po sobie,
  wynosi 200 zł brutto.
  Termin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie pod nr. 22 692 43 85 lub 796 911 300
  Czas wykonania wraz z wypełnieniem karty daktyloskopijnej – około 1 godz.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top