Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego wydaje periodyk – Problemy Współczesnej Kryminalistyki.

Wszystkie publikacje w wersji papierowej są do nabycia w biurze PTK w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lokal 300 lub drogą wysyłkową po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym.

Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki jest indeksowane w bazie Index Copernicus, uzyskując w poszczególnych latach następującą liczbę punktów: 2016 – 52.35; 2017 – 71.29; 2018 – 79.99; 2019 – 76.09, co daje średnią z ostatnich lat 69,93 pkt. ICV.
Link: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3314

Problemy współczesnej Kryminalistyki zostały także opracowane bibliograficznie i wprowadzone do bazy BazHum pod adresem: http://bazhum.pl/bib/journal/892/


Regulamin publikowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki” – PDF


Regulamin publikowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki” – DOCX


Szablon struktury artykułu zgłoszonego do publikacji w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” DOCX


Szablon struktury artykułu zgłoszonego do publikacji w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” PDF


Procedura recenzowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki” PDF


Zał. 6 Karta oceny artykułu zgłoszonego do publikacji (DOXC), (PDF)


Oświadczenie o przeniesienie majątkowych praw autorskich PDF


PWK_nieb_www

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top