Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego wydaje periodyk – Problemy Współczesnej Kryminalistyki.

Wszystkie publikacje w wersji papierowej są do nabycia w biurze PTK w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lokal 300 lub drogą wysyłkową po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym.

Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki jest indeksowane w bazie Erich Plus, link: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=erih+plus, a także w Index Copernicus, uzyskując w 2021 r. ICV 2021: 83.24 pkt. Link:https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3314 a ponadto w następujących bazach i wyszukiwarkach:

POL-index, link: https://pci-www.vls.icm.edu.pl/polindex/info/

CEJSH, link: https://cejsh.icm.edu.pl

Polona BN, link: https://polona.pl/

Academica BN, link: https://academica.edu.pl/

Problemy Współczesnej Kryminalistyki zostały także opracowane bibliograficznie i wprowadzone do bazy BazHum pod adresem: http://bazhum.pl/bib/journal/892/

Redakcja czasopisma podjęła współpracę z Open Journal Systems @ Academicon profesjonalną firmą wydawniczą, co umożliwia internetowe zarządzanie pracami redakcyjnymi w standardzie międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie: https://ojs.academicon.pl/pwk

Problemy Współczesnej Kryminalistyki znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 pkt. – Lp. 32328; Identyfikator czasopisma: 201170


Regulamin publikowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki” – PDF


Szablon struktury artykułu zgłoszonego do publikacji w „Problemach Współczesnej Kryminalistyki” DOCX


Procedura recenzowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki” PDF


Karta oceny artykułu zgłoszonego do publikacji DOCX, PDF


Oświadczenie o przeniesienie majątkowych praw autorskich PDF


Zasady etyki publikacyjnej PDF


PWK_nieb_www

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top