Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego wydaje periodyk – Problemy Współczesnej Kryminalistyki.

Wszystkie publikacje w wersji papierowej są do nabycia w biurze PTK w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lokal 300 lub drogą wysyłkową po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym lub telefonicznym.

Czasopismo “Problemy Współczesnej Kryminalistyki” zostało opracowane bibliograficznie i wprowadzone do bazy BazHum pod adresem: http://bazhum.pl/bib/journal/892/

Regulamin publikowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki”
Procedura recenzowania prac w “Problemach Współczesnej Kryminalistyki”
Oświadczenie o przeniesienie majątkowych praw autorskich

PWK_nieb_www

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top