EDYTOR

Program EDYTOR jest przeznaczony do wydzielania (ekstrakcji) linii graficznej tekstu w sytuacji, gdy tło tekstu (podpisu) zawiera elementy zbędne, utrudniające badanie tekstu i interpretację wyników. Wydzielenie linii graficznych znaczne ułatwia ich badanie.

edytor v2

Podobne efekty można co prawda uzyskać w innych zaawansowanych edytorach grafiki (np. Photoshop, CorelDRAW czy GIMP), jednak są to programy znacznie trudniejsze w obsłudze, mają skomplikowane interfejsy, mnóstwo opcji, podopcji, z których przeciętni użytkownicy korzystają sporadycznie, czasami wcale. EDYTOR jest prosty, przyjazny dla użytkownika, skonstruowany pod kątem potrzeb ekspertyzy pisma. Użytkownik ma do dyspozycji kilka rodzajów transformacji, za pomocą których – w zdecydowanej większości przypadków – może uzyskać „czystą” linię graficzną na jednorodnym tle dowolnego koloru.

Prezentacja PowerPoint

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top