wspolczesne modele wydanie 2016
Table Plugin

krymin_jedn_www
Table Plugin

krymin_zarys
Table Plugin

co_okl_www
Table Plugin

slady_www
Table Plugin

Brunon Hołyst, Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało patronem medialnym książki „Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka” autorstwa Prof. Brunona Hołysta.

Poznaj umysł sprawców przestępstw

Nakładem wydawnictwa Difin ukazało się w sprzedaży kolejne 4 wydanie „Psychologii kryminalistycznej”. Różni się ono znacząco od poprzednich wydań. Dodano podtytuł „Diagnoza i praktyka” wskazujący na zakres podręcznika oraz zrezygnowano z omówienia problemów metodologii badań (poprzednio – część druga), zawartego w wydaniu 3. Uwzględniono natomiast wiele nowych problemów istotnych z punktu widzenia psychologii kryminalistycznej.

Przy omawianiu zagadnień motywacji zachowań agresywnych sprawców przestępstw dodano uwagi dotyczące istoty agresji relacyjnej. Chodzi tu o tendencję do przejawiania zachowań skierowanych na niszczenie relacji społecznych innych osób. Na uwagę zasługują także manipulacje w relacjach interpersonalnych. W tym zakresie omówiono: pojęcie manipulacji, czynniki kształtujące zaufanie, metody manipulacji, zagadnienie makiawelizmu, wykrywanie kłamstwa, analizę kłamstwa, strategie ustalania prawdy.

Wyjątkową aktualność wykazuje problematyka relacji lekarza z pacjentem – zwrócono tu uwagę na: prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, autonomię pacjenta, pozycję lekarza rodzinnego, efektywność leczenia i problematykę stresu w pracy lekarza. Nowym zagadnieniem jest również moralność podatkowa. Analizie poddano: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywną sprawiedliwość podatkową. Ciekawą problematykę przedstawiają zachowania nieproduktywne w miejscu pracy.

Z uwagi na zakres treści nie tylko studenci z wydziałów psychologii, socjologii, prawa i pedagogiki, lecz również pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości będą mogli zaznajomić się z problemami, które są tak ważne w procesie dochodzenia do prawdy.

Wydawnictwo Difin, 2018.


Renata Włodarczyk, Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych

Podręcznik został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Publikacja stanowi obszerne opracowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Autorki przy szeregu spraw, jak np. Tomasza Włodarka, znanego jako „wampir ze Świnoujścia”, czy przypadku z polskiego archiwum X znanego jako sprawa „skóry”. Podręcznik zawiera wprowadzenie do kryminalistyki wyjaśniające co wpłynęło na dzisiejszy kształt tej nauki, analizę śladów biologicznych, charakterystykę metod wykrywczych, opisuje kilkadziesiąt przypadków spraw na podstawie akt sądowych, realizowanych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://slady.wydawnictwo-tygiel.pl

Recenzje:

„W mojej ocenie recenzowana książka (…) jest opracowaniem w pełni dojrzałym od strony warsztatowej i naukowej, które będzie bardzo przydatne zarówno praktykom zajmującym się ujawnianiem i ściganiem przestępstw popełnianych na tle seksualnym, jak również prawnikom
i studentom w szkołach policyjnych i na wydziałach prawa.”

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

„Zaprezentowana w książce historia rozwoju badań biologicznych, uwarunkowania prawne, metodyka pracy eksperta i omówiony materiał empiryczny stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla teoretyków, ale przede wszystkim dla osób zajmujących się zawodowo pracą dochodzeniowo-śledczą, orzekaniem i obroną w sprawach przestępstw na tle seksualnym, a także dla osób interesujących się kryminalistyką.

„Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM


Renata Włodarczyk, Tomasz Lewandowski, Mateusz Szcześniak, Wybrana problematyka badań pożarów z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków” pod redakcją

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało publikację pt.: “Wybrana problematyka badań pożarów z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków” pod redakcją Renaty Włodarczyk, Tomasza Lewandowskiego oraz Mateusza Szcześniaka. Wydanie podręcznika zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy, określające sposób postępowania w momencie zaistnienia pożaru i bezpośrednio po nim. Wskazuje także możliwość zacieśnienia współpracy podczas realizacji zadań przez funkcjonariuszy służb mundurowych, w których obowiązki wpisane jest ratowanie życia i zdrowia ludzi.

Przytaczając słowa recenzentów z dziedziny pożarnictwa podręcznik stanowi użyteczne źródło wiedzy o pożarach, ich przyczynach, prowadzonych postępowaniach po ich zaistnieniu, a także może stać się inspiracją do dalszych krytycznych rozważań i poszukiwań. Szczególnym walorem publikacji jest zasób wiedzy technicznej o samych pożarach, zagrożeniach pożarowych wynikających z eksploatacji różnego rodzaju urządzeń oraz procesów technologicznych, zachowaniu się materiałów w warunkach pożarowych, przyczynach pożarów itp., która poparta jest bogatymi odniesieniami do literatury przedmiotu. Pozwalają one dociekliwemu czytelnikowi dotrzeć do źródeł wiedzy i zweryfikować ją w oparciu o osobistą wiedzę i doświadczenie, lub po prostu poszerzyć horyzonty wiedzy eksperckiej.

Okladka Monografia

przestepczosc-zorganizowana-material-promocyjny


czynnosci-material-promocyjny

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top