ZARZĄD GŁÓWNY PTK

prof. dr hab. Mariusz Kulicki – prezes honorowy

Zarząd Główny PTK
1. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc – prezes
2. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – wiceprezes
3. dr Waldemar Krawczyk – wiceprezes
4. inż. Marek Miron – skarbnik
5. dr Małgorzata Żołna – sekretarz
6. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak – członek
7. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek
8. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek
9. prof. dr hab. Maciej Trzciński – członek


RADA NAUKOWA PTK

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski– przewodniczący
2. prof. dr hab. Maciej Trzciński – zastępca przewodniczącego
3. dr hab. prof. WSFiP Bronisław Młodziejowski – zastępca przewodniczącego
4. dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz
5. dr hab. prof. ALK Monika Całkiewicz – członek
6. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek
7. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc – członek
8. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek
9. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – członek
10. dr Waldemar Krawczyk – członek
11. Prof. dr hab. Jolanta Wąs-Gubała – członek
12. dr hab. prof. UKW Anna Koziczak – członek
13. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak – członek
14. dr hab. prof. UR Dorota Semków – członek
15. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak – członek


CZŁONKOWIE KONSULTANCI RADY NAUKOWEJ PTK

1. dr. hab. prof. IES Zuzanna Brożek-Mucha
2. mgr Emil Buduj
3. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
4. dr hab. prof. UWM Piotr Chlebowicz
5. mgr Eugeniusz Grzechnik
6. dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka
7. prof. dr hab. Hubert Kołecki
8. prof. dr hab. Paweł Kościelniak
9. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK
10. mgr Dariusz Laskowski
11. Dr hab. prof. UWM Ireneusz Sołtyszewski
12. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
13. prof. dr hab. Grzegorz Zadora


KOMISJA REWIZYJNA PTK

1. mgr Roman Łuczak – przewodniczący
2. dr Rafał Cieśla – zastępca przewodniczącego
3. dr Wacław Brzęk – sekretarz
4. dr hab. prof. UWM Denis Sołodov – członek


SĄD KOLEŻEŃSKI PTK

1. mgr Emil Buduj – przewodniczący
2. dr Jerzy Jakubczak – wiceprzewodniczący
3. mgr Renata Chyra – sekretarz
4. mgr Dariusz Jerzewski – członek
5. dr Karol Bajda – członek


KAPITUŁA MEDALU “ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Przewodniczący Kapituły)
2. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc
3. dr Waldemar Krawczyk
4. dr hab. prof. WSFiP Bronisław Młodziejowski
5. dr hab. prof. UWr Maciej Trzciński
6. dr Aleksandra Tucholska-Lenart
7. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

AwersRewers


OSOBY I INSTYTUCJE ODZNACZONE MEDALEM “ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
2. prof. dr hab. Czesław Grzeszyk
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. prof. dr hab. Brunon Hołyst
5. prof. dr hab. Hubert Kołecki
6. prof. dr hab. Mariusz Kulicki
7. PWPW S.A
8. prof. dr Henry Lee (USA)
9. dr Józef Gurgul
10. prof. dr hab. Tadeusz Widła
11. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top