Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki


Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne corocznie organizuje konkurs na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Jego głównym celem jest popularyzacja kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. Do konkursu mogą być zgłaszane prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki. W 2002 r. nadano mu nazwę Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.


XXI Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Dnia 9 listopada 2020 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie meet.google.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. Mieczysław Goc.
Tradycyjnie, ogłoszenia wyników dokonał Przewodniczący Jury Konkursu – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego/ odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 20.10.2020r. oraz przedstawiając laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy dr Piotra Lewulisa z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany “Dowody cyfrowe – teoria kryminalistyki a praktyka postępowań karnych”.
Nagrody w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Protokół z posiedzenia Jury XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.


XXII Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

25 listopada 2021 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lok. 300 oraz online na platformie Join Zoom Meeting.

Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc. W tym roku spotkanie miało szczególny charakter, gdyż gościliśmy na nim przedstawicieli władz Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w osobach prof. Snieguolė Matulienė – prezesa LTK, prof. Henryka Malewskiego – przewodniczącego Rady Naukowej LTK oraz prof. Vidmantas Egidijus Kurapki – członka Zarządu LTK. Wizyta ta wiązała się z podpisaniem tzw. aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS, będącego kolejnym krokiem w realizacji koncepcji Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych.

Fot. i Link do aktu charkowskiego

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, jako przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego ogłosił wyniki XXII Edycji Konkursu, odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 9 listopada 2021 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 13 prac wykonanych w różnych ośrodkach kryminalistycznych: w tym 2 prace doktorskie, 2 prace w kategorii – monografie, 5 prac magisterskich, 1 pracę dyplomową oraz 3 prace w kategorii artykuły i publikacje. Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Link do protokołu Jury

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym darczyńcą nagród w Konkursie była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.


 
 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 
 
 
 

Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy Pani nadkom. mgr Anny Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zatytułowany Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych.

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Konkursie
im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Galeria

Hanausek

Ogłoszenie wyników XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Podpisanie aktu charkowskiego – KHARKIV FOUNDATION ACT OF EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF CRIMINALISTS


Hanausek

Wręczenie nagród i wyróżnień w XXII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Hanausek

Wykład okolicznościowy pt. „Podpisy biometryczne jako przedmiot badań kryminalistycznych”, wygłoszony przez Panią nadkom. mgr Annę Przewor, kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji


Historia Konkursów


XXI Edycja Konkursu Konkurs Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Dnia 9 listopada 2020 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie meet.google.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. Mieczysław Goc.
Tradycyjnie, ogłoszenia wyników dokonał Przewodniczący Jury Konkursu – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego/ odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 20.10.2020r. oraz przedstawiając laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy dr Piotra Lewulisa z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany “Dowody cyfrowe – teoria kryminalistyki a praktyka postępowań karnych”.
Nagrody w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Protokół z posiedzenia Jury XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.XX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 8.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Jury XX Edycji Konkursu Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Do udziału w konkursie zgłoszono 20 prac z uczelni wyższych i środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem, do konkursu zakwalifikowano 15 prac o tematyce kryminalistycznej, które były opublikowane lub obronione w roku 2018.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Głównym Sponsorem nagród w Konkursie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Protokół z posiedzenia Jury XX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom i uczestnikom Konkursu odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 18:00) w Auli C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów laureatom i uczestnikom Konkursu odbyła się w dniu 9 grudnia 2019 r. w Auli C Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Wykład okolicznościowy pt. „Mikroślady – niedoceniany dowód naukowy w postępowaniu karnym” wygłosiła prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie.


XIX Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

Na konkurs wpłynęło 15 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem, do konkursu zakwalifikowano zgłoszone prace, które były opublikowane lub obronione w roku 2017.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 14 listopada 2018 roku w Auli A2 Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

Sponsorem XIX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


XVIII Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 27 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2016.

Oceniając nadesłane prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej. Wysoko oceniano również prace zawierające część empiryczną oraz wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

W dniu 28 listopada 2017 roku w Auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Sponsorem XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych


XVII Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”

W dniu 14 października 2016 roku odbyło się posiedzenie Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.
Na konkurs wpłynęło 14 prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Oceniając prace – Jury kierowało się ich poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do tematyki, jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki i oparciem wniosków na wynikach badań empirycznych. Wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 2015.
W protokole z posiedzenia Jury przedstawiono nagrodzone i wyróżnione prace.

Protokół z posiedzenia Jury XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

W dniu 25 listopada 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska
„Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.


W dniu 10 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim wręczono nagrody laureatom XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”.

Protokół z posiedzenia Jury XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.Konkurs na Nagrodę Profesora Brunona Holysta dla Wyróżniających się Młodych Kryminalistyków

W 2009 r. odbyła się pierwsza edycja Konkursu na nagrodę Profesora Brunona Holysta dla wyróżniających się młodych kryminalistyków. Fundatorowi nagród w tym konkursie przyświeca zaszczytny cel wspierania badań naukowych w dziedzinie kryminalistyki prowadzonych przez młodych naukowców.

W dniu 1 października 2015 odbyło się posiedzenie – powołanej przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – Komisji Konkursowej na Nagrodę Prof. Brunona Holysta dla wyróżniających się młodych kryminalistyków.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na Nagrodę Prof. Brunona Holysta.

Regulamin Konkursu na Nagrodę Profesora Brunona Holysta.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top