2020,Vol. XXIV PWK:

1. Barys Asayonak (Department of Legal Disciplines of the Internal Troops Department of the Military Academy of the Republic of Belarus / Belarus).
2. Justyna Jasiak-Fik (Zespół Szkół Katolickich im. Jana Bosko w Sosnowcu / Catholic School Complex John Bosco in Sosnowiec Poland).
3. Małgorzata Sitarczyk (Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie/ University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) / Poland).
4. Wojciech Pawłowski (Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology / Poland).
5. Wojciech Pawłowski (Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology / Poland).
6. Marek Skwarcow i Elżbieta Sławek-Kozak (Sąd Okręgowy w Gdańsku / Regional Court in Gdańsk / Poland)7. Franciszek Trzebski (brak afiliacji/ no affiliation / Poland).
8. Diana Kazimierska (Izba Adwokacka w Warszawie / The Warsaw Bar Association of Attorneys-at law / Poland).
9. Andrzej Witowski i Martyna Sawicka (współautorzy, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski / Faculty of Physics University of Warsaw / Poland).
10. Piotr A. Girdwoyń i Tadeusz J. Tomaszewski (współautorzy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw/ Poland)..

2019, Vol. XXIII PWK:

1. Katarzyna Bayer i Jan Bitner (współautorzy, studenci Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, students, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw/ Poland).
3. Agnieszka Dalecka-Werpachowska (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku / The Gdańsk Bar Association of attorneys-at law / Poland).
4. Hubert Dębniak i Stanisław Rabczuk (brak afiliacji/ no affiliation / Poland).
6. Arkadiusz Domasat (student Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, student, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw/ Poland).
7. Janusz Łukasz Gągolewski (student Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, student, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw/ Poland).
8. Ewa Gruza (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw/ Poland).
9. Urszula Lewczuk (Okręgowa Izbie Radców Prawnych w Warszawie / The Warsaw Bar Association of Attorneys at law / Poland).
10. Paweł Łabuz (Wyższa Szkoła Prawa, Ekonomii i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Professor Edward Lipinski School of Economics, Law and Medical Sciences / Poland).
11. Piotr Słowiński (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, National Cyber Security Centre/ Poland).
12. Łukasz Jan Śledziński (Doktorant, Zakład Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Department of Molecular Biology, Medical University of Lodz / Poland).
13. Małgorzata Maria Żołna (biegła z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Łodzi, Kielcach i Warszawie z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych/ expert on the list of the President of the District Court in Gdańsk, Łódź, Kielce and Warsaw in the field of forensic reconstruction of road events/ Poland).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top