EKSPERTYZY
ANTROPOLOGICZNE I ANTROPOSKOPIJNE

Zakres badań:
 • sporządzanie portretu pamięciowego metodami komputerowymi,
 • identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć (metodą superprojekcji),
 • ocena progresji i regresji wiekowej (postarzanie i odmładzanie) na podstawie zdjęcia danej osoby,
 • ustalanie spornego ojcostwa metodami antropologicznymi, przy braku możliwości badań genetycznych – na podstawie morfologii twarzy utrwalonego na zdjęciach dziecka, matki i domniemanego ojca,
 • ocena wieku rozwojowego i szacowanie wieku metrykalnego osób utrwalonych na plikach graficznych i filmowych oraz na zdjęciach analogowych (podejrzenie, że osoby te są małoletnie poniżej piętnastego i odpowiednio osiemnastego roku życia),
 • identyfikacja osób z monitoringu, zdjęć i innych nośników obrazu,
 • pobieranie materiału porównawczego do badań identyfikacyjnych osób utrwalonych na monitoringach (z zachowaniem takich samych warunków ekspozycji),
 • ujawnianie cech grupowych mających znaczenie w przypadku identyfikacji osób utrwalonych na różnych nośnikach, w sytuacji ich zamaskowania, także z odtworzeniem sposobu poruszania się (cechy behawioralne),
 • poszukiwania i lokalizacja miejsc ukrycia zwłok w ziemi (metoda odwiertów),
 • badania identyfikacyjne zwłok zeszkieletowanych i szczątków ludzkich, w tym ocena pochodzenia gatunkowego, ustalanie czasu śmierci, odtwarzanie wyglądu przyżyciowego metodą rekonstrukcji plastycznej, identyfikacja metodą superprojekcji,
 • rekonstrukcja zdarzenia na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych.

DSC011

Dokonujemy identyfikacji antropologicznej osób oraz przedmiotów utrwalonych przez systemy monitoringu na różnych nośnikach (na zdjęciach, taśmach wideo i innych nośnikach obrazu oraz identyfikacji przedmiotów zarejestrowanych na ww. nośnikach itp.).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top