Doniesienia naukowe


Powołanie Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych (EFNAC)

16 września 2017 roku w Pałądze (Litwa) podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka” przedstawiciele trzech pozarządowych organizacji kryminalistycznych – Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Ukraińskiego Kongresu Kryminalistycznego, wspierając koncepcję wspólnego europejskiego obszaru nauki kryminalistyki, podpisali Memorandum podejmujące inicjatywę powołania Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kryminalistycznych (EFNAC).

Tekst Memorandum (PDF)ptkuniversutas-varsivuensis liele-centras
 

W dniach 28-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
(w Colegium Iuridicum przy ul. Lipowej 4 w Warszawie) miało miejsce ważne wydarzenie naukowe pn. Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki.

Jednym z przedsięwzięć festiwalowych była 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka”. Zarówno Konferencja, jak i cały Festiwal stanowiły istotny element jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 60-lecia Katedry Kryminalistyki UW. O międzynarodowym charakterze Konferencji świadczy fakt, że wzięło w niej udział ponad 150 uczestników z 15 krajów Europy i Azji. Program Konferencji obejmował 68 referatów poświęconych m.in. takim zagadnieniom, jak: tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej, kontradyktoryjność oraz stosowanie wiadomości specjalnych w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym, współczesna przestępczość transgraniczna i możliwości jej zwalczania, czy też archeologia kryminalistyczna. Są to zagadnienia ważne zarówno z punktu widzenia efektywności działań kryminalistycznych wspomagających organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak i w zakresie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości o zasięgu ponadkrajowym, tworzenia jednolitych standardów i norm badań kryminalistycznych, funkcjonowania różnych modeli procesu karnego, a także wskazania możliwości, jakie daje kryminalistyka w innych dziedzinach nauki i wiedzy o świecie (np. w archeologii sądowej).

Festiwal, w tym zwłaszcza Konferencja – zgodnie z zamierzeniami organizatorów – stały się platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki kryminalistycznej i środowiskami zawodów prawniczych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości z różnych krajów. Część referatów (zgłoszonych wcześniej) została opublikowana w pracy zbiorowej pt. 12 Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. Pozostałe referaty mogą być opublikowane w XXI tomie Problemów Współczesnej Kryminalistyki.

uczestnicy-12-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-kryminalistyka

Uczestnicy 12. Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka”

Konferencja była wspólnym dziełem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Ekspertyzy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Litewskiej. Partnerem strategicznym Konferencji była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, a partnerem medialnym redakcja kwartalnika „Człowiek i Dokumenty”. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Obradom towarzyszyła wystawa producentów sprzętu kryminalistycznego, wydawnictw oraz innych partnerów współpracujących z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym.

W trakcie Festiwalu dr hab. Mieczysław Goc, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, odebrał z rąk przedstawicieli Litewskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, doc. dr Gabriele Juodkaitè–Granskienè i prof. dr. Henryka Malewskiego – pamiątkową tablicę z podziękowaniem za współpracę, a prof. Rolf Ackermann z Niemiec – członkostwo honorowe LTK.

 

podziekowania-dla-mieczyslawa-goca

Szczegółowe informacje na temat Konferencji oraz programu znajdują się na stronie:
http://zkk.uw.edu.pl/12-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-kryminalistyka-i-ekspertologia-sadowa-nauka-studia-praktyka/Tim J. Wilson
„Nauki sądowe, a system kontradyktoryjny w okresie neo-liberalnego eksperymentowania i oszczędności”

Treść referatu (plik PDF)

Referat został wygłoszony podczas Miedzynarodowej Konferencji Naukowej – VI Sympozjum Kryminalistycznego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego pt. „Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki”.
Toruń 24-26 czerwca 2015 r.

Referat opublikowano w monografii wieloautorskiej pt. „KRYMINALISTYKA – JEDNOŚĆ NAUKI I PRAKTYKI. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości”.
Redakcja naukowa: Mieczysław Goc, Tadeusz Tomaszewski, Remigiusz Lewandowski
Warszawa 2016, s. 141-162.Przewodniczący Rady Naukowej PTK – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski odebrał prestiżową nagrodę z rąk światowej sławy kryminalistyka – dr. Henry’ego C. LEE. Uroczystość miała miejsce 3.10.2015 r. w Institute of Forensic Science Uniwersytetu w New Haven /USA/. Dziękując za to zaszczytne wyróżnienie, prof. Tomaszewski powiedział m.in.

“There is one more reason that I wanted to come: to give you all the best regards from the Polish forensic science community. This is a relatively small community but rather active and quickly developing during last years, having good ties with foreign experts and scientists both in Europe and in the United States, which is possible due to huge political changes occurred in Poland in 1989 when along with the Solidarity movement we started our march toward democratic society. I consider this award as a sign of such close ties and cooperation between Polish and American forensic scientists and our universities, and I hope that we can expand this collaboration in the future.”

GRATULUJEMY!

IMG_3903

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top