• Ekspertyzy fonoskopijne

  FONOSKOPIA Zakres badań: W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny i oprogramowania komputerowe, m.in.: pakiety programowe “SIVE” i „SIS” stosowane do wszechstronnej analizy głosu podczas przeprowadzania badań identyfikacyjnych osób, pakiet programowy Adobe Audition 3 (Professional audio recording, mixing, editing and mastering).

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy daktyloskopijne i traseologiczne

  DAKTYLOSKOPIA I TRASEOLOGIA Zakres badań: ujawnianie śladów linii papilarnych na różnych podłożach, identyfikacja śladów linii papilarnych, identyfikacja śladów ust, małżowiny usznej i zębów, badania śladów rękawiczek, badania śladów obuwia i środków transportu, usługi daktyloskopowania osób do celów wizowych itp. W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny i środki techniczne, m.in.:

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy wariograficzne – poligraf

  EKSPERTYZY WARIOGRAFICZNE – POLIGRAF Zakres badań: Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny i metody badań: Badania przeprowadza się przy wykorzystaniu poligrafu/wariografu komputerowego firmy Lafayette, model LX 4000-SW wraz z interfejsem zbierania danych (DAS), który rejestruje u osoby badanej : – zmiany cyklu oddechowego, – zmiany tętna i ciśnienia krwi, – reakcje skórno – galwaniczne. Badania przeprowadza się głównie technikami testów wiedzy o czynie (POT) […]

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy komputerowe – informatyka kryminalistyczna

  EKSPERTYZY KOMPUTEROWE – INFORMATKA KRYMINALISTYCZNA Zakres badań: analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych, analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji, wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu, udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem, badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych, analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie […]

  Czytaj więcej »

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top