Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego wydaje periodyk – Problemy Współczesnej Kryminalistyki. Realizuje cykl wydawniczy – Polska Bibliografia Kryminalistyczna, serię monografii młodych kryminalistyków w otwartym dostępie oraz inne pozycje książkowe. Popatronuje także innym publikacjom z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Wydawnictwo znajduje się w wykazie MEiN wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe (POZIOM I − 80 punktów, w przypadku książek z zakresu nauk społecznych/ humanistycznych 120 pkt).


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi również sprzedaż książek i czasopism tematycznie związanych z kryminalistyką i prawem.
Wszystkie publikacje są do nabycia w biurze PTK w Warszawie przy ul. Zgoda 11 lokal 300 lub drogą wysyłkową po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailowym ptk@kryminalistyka.pl lub telefonicznym (22 692 43 85; 798 327 380).


Osobą odpowiedzialną w wydawnictwie za przygotowywanie wniosków oraz kontakt z wnioskodawcą jest Jerzy Banaś.
email: wydawnictwo-ptk@kryminalistyka.pl


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top