• Fotografia i technika audiowizualna

    FOTOGRAFIA I TECHNIKA AUDIOWIZUALNA Zakres badań: badania zapisów video, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video itp., analiza przebiegu zdarzeń zarejestrowanych systemami monitorującymi (monitoringu kamerowego), ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu (np. powstałego w wyniku preparowania i fałszywego montażu scen i obrazów na różnych nośnikach), ustalanie liczby kopii. W badaniach wykorzystujemy sprzęt specjalistyczny i oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla różnych systemów monitorujących. Polskie Towarzystwo […]

    Czytaj więcej »
  • Ekspertyzy komputerowe – informatyka kryminalistyczna

    EKSPERTYZY KOMPUTEROWE – INFORMATKA KRYMINALISTYCZNA Zakres badań: analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych, analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji, wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu, udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem, badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych, analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie […]

    Czytaj więcej »

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top