EKSPERTYZY FIZYKOCHEMICZNE –

Zakres badań:
 • badania narkotyków (substancje psychotropowe i środki odurzające, w tym konopie, THC),
 • badania identyfikacyjne substancji,
 • badania alkoholi i leków,
 • badania substancji łatwopalnych i śladów popożarowych,
 • badania mikrośladów w tym: badanie włókien, badanie powłok malarskich, lakierów samochodowych, szkła itp.
 • badania urządzeń i materiałów wybuchowych,
 • badania porównawcze środków kryjących,
 • badania mineralogiczne (gleboznawstwo).
DSC_0771 _DSC9169

W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, m.in.:

 • mikroskopy stereoskopowe i badawcze: Zeiss Stemi 2000-C, Nikon Eclipse 80i, Delta Optical Evolution 100 LED (BINO) oraz mikroskop cyfrowy KEYENCE VHX 5000,
 • spektrometr Ramana (urządzenie SENTERRA firmy Bruker), z oprogramowaniem OPUS (nieinwazyjna analiza składu chemicznego środków kryjących, narkotyków, włókien, lakierów itp.),
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym – GC/MS Shimazu QP 2010 Ultra oraz HP 5971 (analiza składu chemicznego środków kryjących, narkotyków, dopalaczy i innych substancji),
 • zestaw analityczny do chromatografii cienkowarstwowej TLC (analiza składu barwnego środków kryjących),
 • spektrometr podczerwieni – zestaw Spectrum Two FT-IR, DTGS, APV oraz GladiATR/Video/PC Conenection (analiza składu chemicznego środków kryjących i innych substancji).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top