UWAGA – od 31 sierpnia 2016 roku Centrum Badawczo – Szkoleniowe PTK zmieniło nazwę na Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego


Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną pod nr KRS 00000 936 00 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy z kapitałem zakładowym 50 000 zł, której wyłącznym udziałowcem jest Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
Krajowy Rejestr Sądowy – PDF


Adres siedziby:

Al. Prymasa Tysiąclecia 155
01-424 Warszawa


Adres korespondencyjny:

ul. Zgoda 11 lok. 300
00-018 Warszawa


Telefon: +48 22 692 43 85
kom.: +48 601 075 106
kom.: +48 609 605 536
kom.: +48 796 911 300
Faks: +48 22 827 01 60
E-mail: ptk@kryminalistyka.pl
www: www.kryminalistyka.pl


NIP: 521-30-13-064
Regon: 014 986 697
Konto: PKO IX O/Warszawa 18 1020 1097 0000 7102 0107 4863


Władze:

Prezes – dr hab. prof. UR Mieczysław Goc

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Jerzy Gołębiowski
Członek – Bronisław Młodziejowski
Członek – Eugeniusz Grzechnik
Członek – Władysław Padło
Członek – Wacław Brzęk


Działalność:

Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego realizuje zadania w zakresie działalności szkoleniowej, eksperckiej, naukowo-badawczej i innej, zgodnej ze statutem Spółki.Laboratorium

Dyrektor Laboratorium – inż. Marek Miron


Siedziba laboratorium:

Al. Prymasa Tysiąclecia 155
01-424 Warszawa


Adres do korespondencji:

ul. Zgoda 11 lok.300
00-018 Warszawa


Telefon: +48 22 692 43 85
Fax: +48 22 827 01 60
E-mail: ptk@kryminalistyka.pl
www.kryminalistyka.plEkspertyzy kryminalistyczne

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne prowadzi szeroką działalność ekspercką, wykonując na rzecz organów procesowych, kancelarii adwokackich, administracji oraz innych instytucji i osób prywatnych ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki.
Ekspertyzy są wykonywane w Laboratorium Kryminalistycznym Instytutu Kryminalistyki PTK, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt analityczny, odpowiednie środki i oprogramowanie.
Eksperci PTK to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, którzy po spełnieniu rygorystycznych wymogów procedury kwalifikacyjnej, na mocy decyzji Rady Naukowej, uzyskali tytuł eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Aktualnie PTK dysponuje kadrą ponad 130 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni w ramach PTK ponad 18 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców. Oferujemy krótkie terminy wykonania ekspertyz (standardowo od 2 tygodni do 30 dni, a w sprawach nagłych jeszcze krócej).Szkolenia

Instytut Kryminalistyki PTK prowadzi m.in. szkolenia dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji. Przykładowe tematy szkoleń to:

Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów zabezpieczonych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy itp.),
Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów niezabezpieczonych (zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia ZUS, REGON, zaświadczenia podatkowe itp.),
Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności banknotów krajowych i zagranicznych,
Analiza pisma ręcznego i podpisów pod kątem stwierdzenia nieautentyczności tych zapisów.

Realizujemy również inne szkolenia zgodne z profilem działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top