• Ekspertyzy dokumentów

  EKSPERTYZY DOKUMENTÓW PISMOZNAWCZE “GRAFOLOGIA” I TECHNICZNE Zakres badań – klasyczna ekspertyza pisma ręcznego (pełny zakres): Zakres badań – techniczna ekspertyza dokumentów (pełny zakres): W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, m.in.: W badaniach wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowania, m.in.: GLOBALGRAF – zestaw programów do komputerowej analizy grafometrycznych i motorycznych cech pisma i podpisów (programy: Grafotyp, Kinegraf, Raygraf, Scangraf), EDYTOR – program do czyszczenia tła badanych […]

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy fizykochemiczne, narkotyki i inne

  EKSPERTYZY FIZYKOCHEMICZNE – NARKOTYKI Zakres badań: W badaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt specjalistyczny, m.in.: mikroskopy stereoskopowe i badawcze: Zeiss Stemi 2000-C, Nikon Eclipse 80i, Delta Optical Evolution 100 LED (BINO) oraz mikroskop cyfrowy KEYENCE VHX 5000, spektrometr Ramana (urządzenie SENTERRA firmy Bruker), z oprogramowaniem OPUS (nieinwazyjna analiza składu chemicznego środków kryjących, narkotyków, włókien, lakierów itp.), chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem […]

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy wypadków komunikacyjnych

  WYPADKI KOMUNIKACYJNE Zakres badań: rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych, ustalanie przyczyn wypadków komunikacyjnych, w tym z użyciem programów komputerowych wspomagających proces opiniowania, takich jak: V-SIM, RWD, SLIBAR,   /interfejs w programie V-SIM/    /interfejs w programie RWD/    /interfejs w programie SLIBAR/  badania powypadkowe pojazdów, badania miejsc zdarzeń drogowych, zabezpieczanie śladów materialnych (w tym z użyciem programów do fotogrametrii, np. PC-RECT), ustalenia przyczyn pożarów […]

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy biologiczne, DNA i inne

  BIOLOGIA – DNA Zakres badań: badania krwi, włosów, wydzielin i wydalin, badania DNA, badanie ojcostwa. W badaniach wykonywanych przez naszych ekspertów wykorzystujemy najnowocześniejszą aparaturę certyfikowanych laboratoriów DNA.

  Czytaj więcej »
 • Ekspertyzy inne oraz pozasądowe

  EKSPERTYZY PRYWATNE – POZASĄDOWE Wykonujemy ekspertyzy prywatne (pozasądowe) ze wszystkich wymienionych wyżej zakresów. Zleceniodawcami mogą być kancelarie adwokackie, prawne, instytucje, inne osoby prawne i fizyczne. Formularz zlecenia wykonania ekspertyzy przez Instytut Kryminalistyki PTK (PDF) lub (DOC) Uwaga – wykonujemy: badania genetyczne w sprawach o ustalenie ojcostwa, badania kominiarskie, gleboznawcze itp., usługi daktyloskopowania (odciski palców) osób do celów wizowych i do zaświadczeń o niekaralności. Wiele […]

  Czytaj więcej »

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top