W strukturach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego funkcjonuje dobrze wyposażone laboratorium kryminalistyczne (Instytut Kryminalistyki PTK) wykonujące na rzecz organów procesowych, kancelarii adwokackich, administracji oraz innych instytucji i osób prywatnych ekspertyzy z różnych dziedzin i specjalności kryminalistycznych, m.in.:

 • ekspertyzy dokumentów (badanie rękopisów i badania techniczne – pełny zakres). Jako jeden z nielicznych ośrodków badawczych z dziedziny kryminalistyki PTK wykonuje badania wieku pisma oraz chronologii zapisów,
 • ekspertyzy fizykochemiczne,
 • ekspertyzy narkotyków i dopalaczy (oferujemy badania narkotyków i dopalaczy, prowadzone zgodnie z wymogami „Naukowej grupy do spraw analizy narkotyków” oraz Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych),
 • ekspertyzy biologiczne (w tym DNA),
 • ekspertyzy komputerowe,
 • ekspertyzy fonoskopijne,
 • ekspertyzy daktyloskopijne i traseologiczne,
 • ekspertyzy mechanoskopijne,
 • ekspertyzy broni i balistyczne,
 • ekspertyzy wypadków drogowych,
 • ekspertyzy audiowizualne, systemów monitoringu i fotograficzne,
 • ekspertyzy antropologiczne i antroposkopijne,
 • ekspertyzy wariograficzne (do celów procesowych i pozaprocesowych) oraz wiele innych.

Oferuje również nieodpłatne konsultacje i porady kryminalistyczne oraz szkolenia w wybranym zakresie tematycznym dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.


Eksperci PTK to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, którzy po spełnieniu rygorystycznych wymogów procedury kwalifikacyjnej, na mocy decyzji Rady Naukowej, uzyskali tytuł eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Aktualnie PTK dysponuje kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni w ramach PTK ponad 18 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

DSC_0687


Ekspertyzy Polskiego Towarzystwo Kryminalistycznego wyróżnia:

 • szybkość i terminowość wykonania (standardowo od 2 tygodni do 30 dni, a w sprawach nagłych jeszcze krócej),
 • rzetelność i wysoki profesjonalizm wydawanych opinii,
 • konkurencyjne ceny (koszty ekspertyz kryminalistycznych są obliczane zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości),
 • wykonywanie badań na sprzęcie najnowszej generacji, o wysokiej precyzji analiz i pomiarów,
 • wykonywanie ekspertyz w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki,
 • wykonywanie ekspertyz kompleksowych, a w sprawach odwoławczych również zespołowych.

fot3


W koniecznych przypadkach zapewniamy możliwość konsultacji z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne udziela konsultacji dotyczących

 • zakresu badań kryminalistycznych,
 • sposobu pobierania materiału porównawczego,
 • innych zagadnień kryminalistycznych.

 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top