KNP

/Korektor Nachylenia Pisma/

KNP (Korektor Nachylenia Pisma), to aplikacja umożliwiająca łatwą i szybką zmiany nachylenia analizowanego zapisu ręcznego (podpisu), co jest szczególnie przydatne przy ocenie autofałszerstwa polegającego na celowym zmianie kierunku nachylenia pisma oraz w innych przypadkach, gdy mamy do czynienia z wariantami tej cechy w rękopisach jednej osoby, np. w piśmie oburęcznym. Dodatkową zaletą funkcjonalną programu jest wbudowana w nim aplikacja EDYTOR.

Edytor v.3.0

WARUNKI I PROCEDURA ZAKUPU

Licencja

Licencja programów jest bezterminowa (nie wymaga odnawiania).

Pokaż warunki licencji

Cena programu

KNP (Korektor Nachylenia Pisma) – cena 1000 zł netto (1230 zł brutto ) za program.

Bonifikaty

  • przy zakupie 2 programów (dotyczy wszystkich rodzajów oferowanych programów) – rabat w wysokości 5% od ceny netto,
  • za każdy następny zakupiony program – rabat w wysokości 10 % ceny netto.

Zamówienia

Zamówienia na zakup programów należy składać e-mailem na adres PTK ptk@kryminalistyka.pl lub pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne,
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300 – wypełniając załączony formularz zamówienia.

Pobierz formularz
Edytor v.3.0

Po uiszczeniu opłaty, zamówiony program zostanie przesłany pocztą lub kurierem na podany adres mailowy. Czas realizacji zamówienia – do 5 dni roboczych.

Zwrot

Czas na zwrot w wyniku odstąpienia od umowy: 14 dni.

Adres do zwrotu:
ul. Zgoda 11 lok. 300
00-018 Warszawa

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupujący (konsument) ma 14 dni od daty otrzymania rzeczy na odstąpienie od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący (konsument) zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Kupujący (konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu (konsumentowi) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wyniku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot rzeczy przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot środków przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania rzeczy.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ptk@kryminalistyka.pl lub listownie na adres: CBS Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Centrum Badawczo Szkoleniowe Sp. z o.o. ul. Zgoda 11 lok. 300, 00-018 Warszawa (adres do korespondencji).

Kupujący może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Dane sprzedającego……. Imię i nazwisko Kupującego…Adres…. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: nazwa programu…….data zawarcia umowy……. data odbioru……. Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top