GLOBALGRAF

GLOBALGRAF to zestaw specjalistycznych programów komputerowych wspomagających badania identyfikacyjne pisma ręcznego/podpisów, opracowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w ramach projektu rozwojowego NCBiR zrealizowanego wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

Oferowane programy to unikatowe, interaktywne narzędzia badawcze umożliwiające poszerzoną, wszechstronną analizę parametrów pisma ręcznego/podpisów.

W skład pakietu GLOBALGRAF wchodzą programy:

GRAFOTYP 2.0

GRAFOTYP – program służy do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych parametrów pisma. Umożliwia także ilościową analizę cech topograficznych oraz statystyczną interpretację uzyskanych wyników (nowa wersja).

Pokaż DEMO programu

GRAFOTYP 1.0

GRAFOTYP wersja 1.0.0 – program służy do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych parametrów pisma. Umożliwia także ilościową analizę cech topograficznych oraz statystyczną interpretację uzyskanych wyników..

Pokaż DEMO programu

RAYGRAF

RAYGRAF – program służy do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych parametrów pisma, zwłaszcza wielkości odcinków linii pisma, ich kątów nachylenia, gęstości pisma i impulsu pisma.

Pokaż DEMO programu

KINEGRAF

KINEGRAF – program umożliwia weryfikację kinetyczno – geometrycznych parametrów pisma/podpisów. Pozwala określić wartość identyfikacyjną badanego zespołu graficznego. Zalecany w badaniach paraf.

Pokaż DEMO programu

SCANGRAF 2.0

SCANGRAF – program służy wizualizacji cech motorycznych pisma – systemu cieniowania (nowa wersja).

 

Pokaż DEMO programu

SCANGRAF 1.0

SCANGRAF wersja 1.0.0 – program służy wizualizacji cech motorycznych pisma – systemu cieniowania.

 

Pokaż DEMO programu

UWAGAGLOBALGRAF UZYSKAŁ POZYTYWNĄ OCENĘ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, jako istotny czynnik obiektywizujący badania identyfikacyjne pisma ręcznego.

WARUNKI I PROCEDURA ZAKUPU

Licencja

Licencja programów jest bezterminowa (nie wymaga odnawiania).

Pokaż warunki licencji

Ceny programów

Aktualne ceny programów:
GRAFOTYP wersja 2.0.0 – 1600 zł netto (brutto 1968 zł)
SCANGRAF wersja 2.0.0 – 1600 zł netto (brutto 1968 zł)
GRAFOTYP wersja 1.0.0 – 1200 zł netto (brutto 1476 zł)
SCANGRAF wersja 1.0.0 – 1200 zł netto (brutto 1476 zł)
RAYGRAF wersja  1.0.0  – 1200 zł netto (brutto 1476 zł)
KINEGRAF wersja 1.0.0 – 1200 zł netto (brutto 1476 zł)

Bonifikaty

  • Przy zakupie 2 programów – rabat w wysokości 5% od ceny netto,
  • przy zakupie 3 lub 4 programów – rabat w wysokości 10 % ceny netto.

Zamówienia

Zamówienia na zakup programów należy składać e-mailem na adres PTK ptk@kryminalistyka.pl lub pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300 – wypełniając załączony formularz zamówienia.

Pobierz formularz
Globalgraf, Przechwytywanie

Po uiszczeniu opłaty, wraz z kosztami przesyłki (10 zł), zamówiony(e) program(y) zostanie(ą) przesłany pocztą na nośniku typu Pendrive. Czas realizacji zamówienia 5-10 dni.

Osoby, których komputery otwierają przysłane w poczcie e-mail pliki wykonywalne z rozszerzeniem .exe, mogą zrealizować zamówienie on-line, podając w zamówieniu swoje dane, ID komputera i nazwę zamawianego programu(ów). W tym przypadku przesyłka zamówionego programu(ów) nastąpi przez Internet.

Zwrot

Czas na zwrot w wyniku odstąpienia od umowy: 14 dni.

Adres do zwrotu:
ul. Zgoda 11 lok. 300
00-018 Warszawa

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupujący (konsument) ma 14 dni od daty otrzymania rzeczy na odstąpienie od umowy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący (konsument) zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Kupujący (konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu (konsumentowi) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wyniku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Zwrot rzeczy przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot środków przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania rzeczy.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ptk@kryminalistyka.pl lub listownie na adres: CBS Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Centrum Badawczo Szkoleniowe Sp. z o.o. ul. Zgoda 11 lok. 300, 00-018 Warszawa (adres do korespondencji).

Kupujący może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Dane sprzedającego……. Imię i nazwisko Kupującego…Adres…. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: nazwa programu…….data zawarcia umowy……. data odbioru……. Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top