Ślady Biologiczne – podręcznik objęty patronatem PTK

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało podręcznik autorstwa dr hab. inż. Renaty Włodarczyk pt. „Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym”.
Problematyka śladów biologicznych, a w szczególności w przypadkach spraw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jest wyjątkowo złożona i istotna z punktu widzenia dobra sprawy, ukarania sprawców oraz procesu wykrywczego. Przytaczając słowa recenzentów i autorytetów z dziedziny kryminalistyki podręcznik stanowi kompleksowe kompendium wiedzy na temat rozwoju metod analitycznych, postępowania, charakterystyki poszczególnych śladów, aż po szczegółowe opracowanie akt sądowych spraw karnych.

Publikacja stanowi obszerne opracowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Autorki przy szeregu spraw, jak np. Tomasza Włodarka, znanego jako „wampir ze Świnoujścia”, jak i przypadek z polskiego archiwum X znany jako sprawa „skóry”.

Podręcznik zawiera wprowadzenia do kryminalistyki wyjaśniające co wpłynęło na dzisiejszy kształt tej nauki, analizę śladów biologicznych, charakterystykę metod wykrywczych, opisuje kilkadziesiąt przypadków spraw na podstawie akt sądowych, realizowanych w Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Podręcznik został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://slady.wydawnictwo-tygiel.pl

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych. Kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym to podręcznik stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, będący wynikiem wielu lat doświadczeń Autorki w obszarze kryminalistyki i medycyny sądowej. Studia niniejszego opracowania pozwolą na zdobycie wiedzy w zakresie osiągnięć nauk biologicznych kształtujących kryminalistykę, postępowania procesowego i identyfikacji genetycznej śladów biologicznych. Ich znaczenie w procesie wykrywczym zilustrowano szczegółowymi badaniami przypadków przestępstw na tle seksualnym z Sądu Okręgowego w Olsztynie i Sądu Okręgowego
w Szczecinie. Na podstawie analizy kazusów, danych statystycznych i wyników ankiet przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy Policji sformułowano wnioski świadczące m.in.
o wysokiej wartości dowodowej śladów biologicznych.
Początek formularza

“W mojej ocenie recenzowana książka (…) jest opracowaniem w pełni dojrzałym od strony warsztatowej i naukowej, które będzie bardzo przydatne zarówno praktykom zajmującym się ujawnianiem i ściganiem przestępstw popełnianych na tle seksualnym, jak również prawnikom
i studentom w szkołach policyjnych i na wydziałach prawa.”
Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

“Zaprezentowana w książce historia rozwoju badań biologicznych, uwarunkowania prawne, metodyka pracy eksperta i omówiony materiał empiryczny stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla teoretyków, ale przede wszystkim dla osób zajmujących się zawodowo pracą dochodzeniowo-śledczą, orzekaniem i obroną w sprawach przestępstw na tle seksualnym, a także dla osób interesujących się kryminalistyką.”
Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top