Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. nauk med. Ryszarda Słomskiego

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. nauk med. Ryszarda Słomskiego

Dnia 22 września 2023 r. Prezes Oddziału Warszawskiego – dr Aleksandra Tucholska-Lenart uczestniczyła w Konferencji pt. “Zioła dla zdrowia Polaków”, która odbyła się Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej wybitnego polskiego genetyka – prof. dr. hab. nauk med. Ryszarda Słomskiego. Sylwetkę Jubilata przedstawiła prof. UPP dr hab. Marlena Szalata, a następnie wygłoszone zostały dwa wykłady:

  • “Pół wieku z DNA” – prof. dr hab. nauk med. Ryszard Słomski; wykład był podsumowaniem znakomitych osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz uhonorowaniem członków wszystkich zespołów badawczych, którym Jubilat przewodził w ciągu minionych 50 lat
  • “Genetyka nadzieją dla chorych na choroby rzadkie” – prof. dr hab. nauk med. Anna Latos-Bieleńska

Prof. Ryszard Słomski jest pionierem badań DNA w Polsce i liderem wielu zespołów badawczych. Wkrótce po katastrofie samolotu “Tadeusz Kościuszko”, w której zginęły 183 osoby rozpoczął intensywne prace wdrożeniowej metodyki identyfikacji indywidualnej człowieka opartej na technice molekularnej DNAfingerprinting. Znalazła ona zastosowanie m.in. w identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich oraz identyfikacji indywidualnej sprawców przestępstw.

W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju kryminalistyki polskiej – Jubilatowi wręczony został list gratulacyjny oraz medal upamiętniający celebrowane w tym roku 50-lecie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top