Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 13 września 2021 roku odszedł od nas na zawsze
 

mgr inż. Zbigniew Skorekczłonek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ekspert PTK z zakresu wypadków drogowych, b. zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.Żegnamy naszego Przyjaciela i Kolegę,
składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 21 września (wtorek) 2021 roku, o godzinie 12:30, w Domu Pogrzebowym Sala „B” na Cmentarzu Północnym „Wólka Węglowa” w Warszawie.

Polish Forensic Association as an institution of public utility operates supporting the judiciary, the police and the prosecution. It performs and delivers judicial and extrajudicial opinions and documents in various fields and specialties of forensics and criminalistics, such as: expertise within the range of documents (study of manuscripts and technical research), physicochemical expertise, drugs and legal high designer drugs expertise, biological (including testing) expertise, computing expertise, phonoscopic expertise, fingerprinting & traseological expertise, mechanoscopic expertise, weapons and ballistics expertise, expertise of traffic accidents, audiovisual expertise, photographic & surveillance systems expertise, anthropological & anthroscopic expertise, variographic & polygraphic expertise and many others.
The Association provides forensic training & scientific research, popularises knowledge in the field of criminalistics and deals with aggrieved persons and victims of crime.
Activities of Polish Forensic Association contributes significantly to improve the security situation in the country and the development of effective methods of working against crime.
We hope that our renewed page will gain your interest. We would also like to invite you to visit us again and make use of our offer.Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top