8 Międzynarodową Konferencję Naukową “Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka”, która się odbędzie 18 – 19 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu

Zaproszenie do Petersburga!

Szanowni Państwo !
W imieniu Organizatorów (Wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu (Rosja) oraz Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne) mam zaszczyt zaprosić na 8 Międzynarodową Konferencję Naukową “Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka”, która się odbędzie 18-19 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu.
Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy i doświadczeń oraz wymiana poglądów i szersze kompleksowe spojrzenie na tematykę poruszaną w ramach konferencji. Tematyka konferencji, jak i na wcześniejszych naszych konferencjach, dotyczy szeroko rozumianych problemów kryminalistyki i ekspertyzy sądowej oraz tematów pokrewnych. Organizatorzy konferencji wśród priorytetowych tematów widzieliby referaty dotyczące następującej problematyki:
– Powrót do Hansa Grossa – czy jest nam potrzebna naukowa weryfikacja praktyki badania, wykrywania i prewencji przestępstw;
– Aktualne problemy teorii i praktyki ekspertyzy sądowej;
– Przestępczość w dziedzinie wysokich technologii informatycznych – problematyka wykorzystania wiadomości specjalnych oraz międzynarodowa współpraca organów ścigania;
– Przestępczość gospodarcza i możliwości doskonalenia postępowania przygotowawczego.
Język konferencji: angielski i rosyjski. Referaty (przyszykowane według wymagań stawianych artykułom naukowym) muszą być też w jednym z tych języków ze streszczeniem w języku angielskim. Podstawowe zalecenia dotyczące publikacji są w rosyjskiej wersji zaproszenia.
Uczestnicy konferencji kwestionariusz muszą przesłać organizatorom konferencji w Petersburgu do 10 marca b.r. Osobom, które się zgłosiły do udziału w konferencji będą wysłane dodatkowe informacje o możliwych wariantach zakwaterowania. Organizatorzy będą służyć pomocą w procedurze otrzymania wizy.
W terminie do 20 marca 2012 r. musi być przesłany na ręce organizatorów referat (przyszykowany według wymagań stawianych artykułom naukowym), jeżeli autor pretenduje na jego publikację.
W razie wątpliwości czy dalszych pytań proszę o kontakt w Petersburgu:
Tel.: +7-812-329-2834; +7 -905-256-9722;
Mail: krimkonferenciya.spbgu.2012@inbox.ru

Z poważaniem,
W imieniu Organizatorów Konferencji
Prof. dr Henryk Malewski


Invitation


Ankieta


Zaproszenie


Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top