ZARZĄD GŁÓWNY PTK

prof. dr hab. Mariusz Kulicki – prezes honorowy

1. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski – prezes
2. dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc – wiceprezes
3. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński – wiceprezes
4. dr Waldemar Suszczewski – skarbnik
5. mgr Kamila Nowicka-Kiliś – sekretarz
6. dr hab. Marek Leśniak
7. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
8. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus
9. dr Małgorzata Żołna


RADA NAUKOWA PTK

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący
2. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – wiceprzewodnicząca
3. prof. dr hab. Tadeusz Widła – wiceprzewodniczący
4. dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz
5. dr Andrzej Filewicz
6. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
7. prof. dr hab. Ewa Gruza
8. prof. dr hab. Hubert Kołecki
9. dr Waldemar Krawczyk
10. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
11. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
12. prof. dr hab. Bogusław Sygit
13. dr hab. Maciej Trzciński prof. nadzw. UWr
14. prof. dr hab. Jarosław Warylewski
15. dr hab. Jolanta Wąs-Gubała


CZŁONKOWIE KONSULTANCI RADY NAUKOWEJ PTK

1. mgr Emil Buduj
2. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. dr hab. Maria Kała
5. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
6. dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. UKW
7. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK
8. mgr Dariusz Laskowski
9. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz


KOMISJA REWIZYJNA PTK

1. mgr Grażyna Pieniążek – przewodnicząca
2. mgr inż. Marta Bykas-Strękowska – członek
3. mgr Eugeniusz Grzechnik – członek
4. mgr Włodzimierz Kędzierski – członek
5. mgr Roman Łuczak – członek


SĄD KOLEŻEŃSKI

1. dr Jerzy Jakubczak – przewodniczący
2. mgr Emil Buduj – wiceprzewodniczący
3. dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha – sekretarz
4. mgr Anna Konduracka
5. inż. Marek Miron


KAPITUŁA MEDALU „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Przewodniczący Kapituły)
2. dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
3. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
4. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
5. dr Aleksandra Tucholska-Lenart
6. prof. dr hab. Tadeusz Widła

AwersRewers


OSOBY I INSTYTUCJE ODZNACZONE MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz
2. prof. dr hab. Czesław Grzeszyk
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. prof. dr hab. Brunon Hołyst
5. prof. dr hab. Hubert Kołecki
6. prof. dr hab. Mariusz Kulicki
7. PWPW S.A

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900

Instytut Kryminalistyki
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692 43 85
fax +48 22 827 01 60
kom. +48 796 911 300
kom. +48 601 075 106
kom. +48 609 605 536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064

Back to Top