ZARZĄD GŁÓWNY PTK

prof. dr hab. Mariusz Kulicki – prezes honorowy

Zarząd Główny PTK
1. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc– prezes
2. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski– wiceprezes
3. dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński– wiceprezes
4. dr Waldemar Krawczyk – skarbnik
5. mgr Kamila Nowicka-Kiliś– sekretarz
6. inż. Marek Miron– członek
7. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak- członek
8. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek
9. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek


RADA NAUKOWA PTK

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski– przewodniczący
2. prof. dr hab. Tadeusz Widła – zastępca przewodniczącego
3. dr hab. prof. WSFiP Bronisław Młodziejowski – zastępca przewodniczącego
4. dr Aleksandra Tucholska-Lenart – sekretarz
5. dr hab. prof. UWM Jarosław Moszczyński – członek
6. prof. dr hab. Ewa Gruza – członek
7. dr hab. prof. UR Mieczysław Goc – członek
8. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – członek
9. prof. dr hab. Maciej Trzciński – członek
10. prof. dr hab. Janina Zięba-Palus – członek
11. dr Waldemar Krawczyk – członek
12. dr hab. prof. IES Jolanta Wąs-Gubała – członek
13. dr hab. prof. UKW Anna Koziczak – członek
14. dr hab. prof. UŚ Marek Leśniak – członek
15. dr Dorota Semków – członek


CZŁONKOWIE KONSULTANCI RADY NAUKOWEJ PTK

1. mgr Emil Buduj
2. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak
5. dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz prof. UMK
6. mgr Dariusz Laskowski
7. prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz


KOMISJA REWIZYJNA PTK

1. mgr Roman Łuczak – przewodniczący
2. dr Rafał Cieśla – zastępca przewodniczącego
3. dr Wacław Brzęk – sekretarz
4. dr hab. prof. UWM Denis Sołodov – członek
5. mgr inż. Marta Bykas-Strękowska – członek


SĄD KOLEŻEŃSKI PTK

1. mgr Emil Buduj – przewodniczący
2. dr Jerzy Jakubczak – wiceprzewodniczący
3. mgr Renata Chyra – sekretarz
4. mgr Dariusz Jerzewski – członek
5. dr Karol Bajda – członek


KAPITUŁA MEDALU „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Przewodniczący Kapituły)
2. dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc
3. dr Waldemar Krawczyk
4. prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski
5. prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński
6. dr Aleksandra Tucholska-Lenart
7. prof. dr hab. Tadeusz Widła

AwersRewers


OSOBY I INSTYTUCJE ODZNACZONE MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO”

1. prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz (nie żyje)
2. prof. dr hab. Czesław Grzeszykc (nie żyje)
3. mgr Eugeniusz Grzechnik
4. prof. dr hab. Brunon Hołyst
5. prof. dr hab. Hubert Kołecki
6. prof. dr hab. Mariusz Kulicki
7. PWPW S.A
8. prof. dr Henry Lee (USA)
9. dr Józef Gurgul

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top