Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2022 r. w wieku 87 lat zmarł PROF. ZW. DR HAB. DR H.C. ZDZISŁAW KEGEL, Emerytowany Profesor, były Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni Kierownik Katedry Kryminalistyki, Kierownik kilku Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, wieloletni członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2022 r. w wieku 87 lat zmarł
 

PROF. ZW. DR HAB. DR H.C. ZDZISŁAW KEGEL


Emerytowany Profesor, były Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni Kierownik Katedry Kryminalistyki, Kierownik kilku Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, wieloletni członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
Członek i działacz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz innych naukowych stowarzyszeń w Polsce i za granicą. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor honoris causa Litewskiej Akademii Prawa w Wilnie.
Wybitny znawca kryminalistyki. Autor wielu znakomitych prac z zakresu nauk penalnych. Wieloletni kierownik międzynarodowych konferencji naukowych (Wrocławskie Sympozja Badań Pisma).
W zmarłym tracimy Przyjaciela wielu z nas, wybitnego Uczonego i znakomitego Nauczyciela akademickiego.

Pogrążeni w żalu i smutku składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Członkowie
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top