Harmonogram wykładów i szkoleń w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2018 (Szkolenie zamknięte dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 22.02.2019 r. zostało odwołane)

Harmonogram wykładów i szkoleń
w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym w roku 2018

Tematy:

 1. Błędy w opiniach biegłych – mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Badania wariograficzne – mgr Dariusz Jerzewski;
 3. Aktualne problemy klasycznej ekspertyzy pisma – mgr Kamila Nowicka Kiliś;
 4. Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc, inż. Marek Miron:
 5. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych,
 6. Badanie wieku pisma,
 7. Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco),
 8. Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów.

Wykłady:

 1. Błędy w opiniowaniu biegłych (16 marca 2018 r., godzina 11:00) – wykładowca mgr Katarzyna Wójtowicz-Garcarz;
 2. Fałszerstwa banknotów chińskich z okresu dynastii Ming (13 kwietnia 2018 r., godzina 11:00) – wykładowca mgr Robert Nesterowicz;
 3. Nowe programy komputerowe wykorzystywane badaniach pismoznawczych – wykładowca mgr inż. Krystyn Łuszczuk.

 1. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów okręgu Warszawa Praga Południe nt. Kryminalistyka w postępowaniu karnym – wybrane aspekty (09.02.2018 r.).
 2. Wykład dla słuchaczy studium doktoranckiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
  pt. Postęp w kryminalistycznych badaniach dokumentów w praktyce badawczo-eksperckiej
  (27.03.2018 r.).
 3. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie (08.11.2018 r.).
 4. Szkolenie zamknięte dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie zaplanowane na 22.02.2019 r. zostało odwołane.
  Tematy:
  Postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów – dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc (9:00 – 11:00)

 5. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniach pismoznawczych;
 6. Badanie wieku pisma;
 7. Ocena kolejności zapisów na dokumentach, w tym również zapisów niekrzyżujących się (np. podpisów złożonych in blanco);
 8. Ocena cech wskazujących na kseromontaż dokumentów;
 9. Pobieranie materiału porównawczego do badań pismoznawczych.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu antropologii sądowej – dr hab. prof. nadzw. Bronisław Młodziejowski (11:15 – 12:00)

 11. Identyfikacja osób na podstawie zapisów z monitoringu;
 12. Ocena wieku osób na podstawie badań morfologicznych (w zw z art. 202 kk).
 13. Kwalifikacja substancji o działaniu psychotropowym lub odurzającym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zwłaszcza w przypadku nowych substancji psychoaktywnych – dr Waldemar Krawczyk (godz. 12:15 – 13:00).
  W dniu 21.08.2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzająca wiele istotnych zmian dla organów ścigania. Z ustawy wyłączono załączniki definiujące środki odurzające i substancje psychotropowe. Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia zdefiniował część nowych substancji psychoaktywnych w postaci grup obejmujących dużą liczbę związków o podobnej strukturze. W ustawie wprowadzono odpowiedzialność karną dla nowych substancji psychoaktywnych.

  Badania wariograficzne w praktyce śledczej – mgr Dariusz Jerzewski (13:15 – 14:00)
   
  SZKOLENIE NIEODPŁATNE

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top