Stare władze Oddziału Warszawskiego PTK

Władze Oddziału Warszawskiego  PTK 

Dnia 23.11.22 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, które: 

  • przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2014-2022,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium ustępującym władzom, 
  • w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowych władz. 

Po ukonstytuowaniu, skład władz  nowej kadencji przedstawia się następująco: 

Zarząd Oddziału Warszawskiego 

Prezes – dr Aleksandra Tucholska-Lenart  

Wiceprezes – Aleksandra Grynkiewicz  

Sekretarz – Waldemar Dadas  

Członek Zarządu – dr Aneta Pawlińska  

Członek Zarządu – dr Michał Kaczmarski  

Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca – dr Katarzyna Razarenkow  

Wiceprzewodniczący – Marek Buduj   

Członek –  Dariusz Jerzewski  

Walne Zgromadzenie Oddziału przyjęło uchwałę końcową, w której uznało za celowe i konieczne utrzymanie dotychczasowych kierunków i form działalności Oddziału ze szczególnym naciskiem na kontynuowanie promocji osiągnięć młodych kryminalistyków oraz dążenie do przekazywania  
i popularyzowania wiedzy o najnowszych osiągnięciach kryminalistyki w szerokich kręgach społecznych. 

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top