Krakowski Oddział PTK zaprasza na wykład pt. „Chemia w badaniu autentyczności dzieł sztuki”, do siedziby IES, w dniu 9 czerwca 2017 roku

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zaprasza na referat dr Barbary Łydżba-Kopczyńskiej, kierownika Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Chemia w badaniu autentyczności dzieł sztuki”, w dniu 09 czerwca 2017 r. o godz.13.00, w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9.
Więcej informacji w zaproszeniu: plik DOC

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top