Rozstrzygnięcie XVI Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XVI Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki rozpocznie się o godzinie 11:30 w dniu 10 grudnia 2015 r, (czwartek) na Uniwersytecie Warszawskim (aula dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) ul.Krakowskie Przedmieście 25/18.

Protokoł z posiedzenia jury XVI Edycji Konkursu im. Prof Tadeusza Hanauska PDF

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top