Ubezpieczenie biegłych

W odpowiedzi na potrzeby środowiska biegłych sądowych oraz postulaty zgłaszane podczas
II Kongresu Nauk Sądowych, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, został uruchomiony program: ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej biegłego.

Ubezpieczony w związku z pełnieniem funkcji biegłego (eksperta, biegłego ad hoc), za składkę roczną od 200 do 670 zł, w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia (patrz aneks) ma zapewnioną:

 • ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej i karnej (art. 212 k.k.) w przedziale
  kwot 100 000 – 300 000 zł,
 • ochronę prawną, w tym: konsultacje, przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe w przedziale kwot 10 000 – 30 000 zł.
 • Ważne!
  Niezależnie od rzetelności i staranności wykonanej opinii, biegły może być narażony na ryzyko pozwania przez stronę niezadowoloną z ekspertyzy i ponoszenia z tego tytułu kosztów sądowych, w tym zwłaszcza reprezentacji przez pełnomocnika procesowego (adwokata, radcę prawnego).

  Zgodnie z wyrokiem TK oraz uchwałą składu siedmiu sędziów NSA z dnia 12 stycznia 2009 r. sygn. I FPS 3/08:
  „Czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o PIT, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i nie dotyczy ich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy” oznacza to, że:

  Biegły odpowiada osobiście wobec osób trzecich za wykonywane przez siebie czynności.

  Sam fakt, iż wydanie opinii zleca sąd czy też inny organ, nie oznacza, że to on przejmuje odpowiedzialność. Na odpowiedzialność biegłego nie wpływa też prawidłowość orzeczenia wydanego w sprawie, w której była wykorzystywana dana opinia.

  Zawarcie umowy: wypełnienie prostej deklaracji (w załączeniu) i opłacenie składki na rachunek TUiR Allianz Polska S.A.

  Kontakt
  Milena Kacperska – Specjalista ds. obsługi klienta
  Aon Polska Services Sp. z o.o. – Aon Group
  Al. Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa PL
  +48 22 378-86-50
  milena.kacperska@aon.pl

  aon.pl I linkedin

  Pobierz: deklaracja, przykładowa polisa, aneks

  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692 43 85
  fax +48 22 827 01 60
  kom. +48 796 911 300
  e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
  konto bankowe: PKO IX O/Warszawa
  61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
  KRS 0000109111
  NIP 526-17-63-900

  Instytut Kryminalistyki
  Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.
  Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
  Adres do korespondencji: 00 – 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
  tel. +48 22 692 43 85
  fax +48 22 827 01 60
  kom. +48 796 911 300
  kom. +48 601 075 106
  kom. +48 609 605 536
  e-mail: biuro@kryminalistyka.pl
  konto bankowe: PKO IX O/Warszawa,
  18 1020 1097 0000 7102 0107 4863
  KRS 0000093600
  NIP 521-30-13-064

  Back to Top