XXI Edycja Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” rozstrzygnięta

Dnia 9 listopada 2020 roku miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. Ze względu na obowiązujące w przestrzeni publicznej ograniczenia związane z pandemią Covid-19, spotkanie odbyło się w trybie zdalnym na platformie meet.google.
Uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego – dr hab. Mieczysław Goc.
Tradycyjnie, ogłoszenia wyników dokonał Przewodniczący Jury Konkursu – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski /pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego/ odczytując protokół z posiedzenia Jury z dnia 20.10.2020r. oraz przedstawiając laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Program uroczystości uświetnił wykład okolicznościowy dr Piotra Lewulisa z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany “Dowody cyfrowe – teoria kryminalistyki a praktyka postępowań karnych”.
Nagrody w Konkursie ufundowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Protokół z posiedzenia Jury XXI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top