Sympozjum Kryminalistyczne Ciechocinek 2009 r.

W dniach 28-30 maja 2009 r. w Ciechocinku odbyło się V Sympozjum Kryminalistyczne zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Tym razem hasłem wiodącym sympozjum było “Kryminalistyka – mity, a rzeczywistość”. Patronat honorowy nad sympozjum objął wicepremier, minister MSWiA Pan Grzegorz Schetyna.
Sympozja Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego organizowane cyklicznie, co kilka lat, gromadziły zawsze najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki kryminalistycznej, stanowiąc znakomite forum wymiany doświadczeń i poglądów naukowych mających wpływ na rozwój polskiej kryminalistyki.
Tematyka wiodąca sympozjum koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak:

  • aktualne kierunki i metody badań kryminalistycznych.
  • kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości,
  • ekspertyza kryminalistyczna i problematyka biegłych sądowych,
  • taktyka i profilaktyka kryminalistyczna.

W sympozjum uczestniczyło ponad 160 osób. Na sympozjum zgłoszono 75 referatów (wygłoszono 67).
Referat inauguracyjny pt. “Wykorzystanie współczesnej kryminalistyki – mity, a rzeczywistość” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Kegel z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Podczas dwóch równoległych sesji m.in. wygłoszono ponad 60 referatów, w których poruszono wiele tematów bardzo istotnych dla nauki kryminalistyki i środowiska biegłych.
Sympozjum towarzyszyła wystawa sprzętu i materiałów kryminalistycznych , prezentowana przez 6 firm produkujących środki techniczne wspomagające kryminalistykę oraz prezentacja wydawnictw naukowych i specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top