Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Tadeusz Baran, wybitny ekspert dokumentów.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu od nas na zawsze naszego Kolegi
 
 

dr. Tadeusza Barana


 
Eksperta z zakresu kryminalistycznych badań materiałów wybuchowych, pożarów i analiz chemicznych, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego


Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza święta w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 14 w czwartek 17 marca 2016 roku o godzinie 13:00 , po czym nastąpi wyprowadzenie Zwłok do grobu na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top