Zaproszenie do publikacji w wydawnictwie PTK

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie (roczniku) PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI (PWK). Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych: ERIH PLUS, Index Copernicus International oraz BazHum, CEJSH. Liczba punktów MEiN – 20. PWK są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanych z kryminalistyką, kryminologią, psychiatrą i psychologią sądową oraz prawem dowodowym. Wydawane jest jako rocznik od 25 lat, pierwszy numer ukazał się w 1996 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://kryminalistyka.pl/pwk/

Jednocześnie informuję, że Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne publikuje monografie recenzowane. Wydawnictwo znajduje się w wykazie MEiN wydawnictw punktowanych publikujących recenzowane monografie naukowe (POZIOM I − 80 punktów, w przypadku książek z zakresu nauk społecznych/ humanistycznych 120 pkt).
Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://kryminalistyka.pl/wydawnictwo/

Redakcja PTK

Zaproszenie
Zaproszenie do publikacji w wydawnictwie PTK – PDF

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
00-018 Warszawa, ul.Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: PKO IX O/Warszawa
61 1020 1097 0000 7102 0108 3401
KRS 0000109111
NIP 526-17-63-900
REGON 000810466

Instytut Kryminalistyki Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z o.o.

Siedziba: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 155
Adres do korespondencji: 00 - 018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300
tel. +48 22 692-43-85
fax +48 22 827-01-60
kom. +48 798-327-380
kom. +48 601-075-106
kom. +48 609-605-536
e-mail: ptk@kryminalistyka.pl
nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A.
84 1940 1076 3146 6840 0000 0000
KRS 0000093600
NIP 521-30-13-064
REGON 014986697

Back to Top